Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 2005 - 2006 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Geliştirilen Potansiyometrik Kistik Fibrozis Tanı Sisteminin Optimizasyonu ve Standardizasyonu, Sürekli Takip İçin Kullanımının Araştırılması ve Gerçek Örneklere Uygulanması

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya / Analitik Kimya

 • 2008 Postgraduate

  Kistik Fibrozis ve Tanısı

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya / Analitik Kimya