Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çoğulcu Estetiğin Türk Romanına Yansımaları (1980-2000)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, vol.2, no.1, pp.88-118, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Cenab Şahabeddin Şiirlerinde İfade Etme Arzusu

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.34, pp.133-156, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefenin Diyarında Şairane İkamet: Oruç Aruoba’nın Şiir ve Felsefe İlişkisi Üzerine Düşünceleri

Atatürk Üniversite Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.67, pp.267-288, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

CAHİT KOYTAK ŞİİRİ

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, no.8, pp.107-128, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEMESİ: SOLGUN BİR GÜL DOKUNUNCA

İdil Sanat ve Dİl Dergisi, vol.1, no.2, pp.30-48, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Şairin Kerbela'sı: Kerbela Şiirinde Cahit Sıtkı'nın İzlerini Sürmek

Mor Taka, vol.1, no.17, pp.34-36, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Postmodern Romana Özgü Bazı Dil Kullanımları ve Anlatım Teknikleri

XI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, vol.1, pp.579-590

Necip Fazıl'a Bir Şehir Algısı: İstanbul

Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 October 2012, vol.1, no.1, pp.489-504

Books & Book Chapters

Henri Bergson’un Lucretius’u ile Rıza Tevfik’in Abdülhak Hâmid’ine Felsefî Mülahazalar Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Bakış

in: Güncel Yaklaşımlar Işığında Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları, Mehmet Cihangir, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.39-56, 2021

Celâl Sahir Erozan

in: Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin DOĞANER ve diğerleri, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlaları, Ankara, pp.1-3, 2021

Huzur ve Sessiz Ev Romanlarında Batılılaşma ve Modernleşme Tasarıları

in: Güncel Yaklaşımlar Işığında Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları, Mehmet Cihangir, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.187-212, 2021