Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, İstatistik, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, İstatistik, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Yeni Bir Zamanla Değişir Bulanık Zaman Serisi Çözüm Yöntem

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, İstatistik

 • 2012 Postgraduate

  Üstel orantılı hazard regresyon modelinde artıkların incelenmesi ve bir uygulama

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, İstatistik