Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Amatör futbolcuların benlik saygıları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki

  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School Of Educatıonal Scıences