Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Digitalis ferruginea ssp. schischkinii ve BAZI ENDEMİK DİGİTALİS TÜRLERİNİN EKSTRAKTLARINDA MEVCUT KARDİYAK GLİKOZİTLERİ VE FENOLİK BİLEŞİKLERİN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

  Karadeniz Technical University, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kimya Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Polygonum bistorta ssp. carneum BİTKİ EKSTRAKTLARININ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE KİMYASAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ

  Karadeniz Technical University, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English