Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Rize İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  YENİ DİNİ HAREKETLER VE ŞİDDET

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fdb / Dinler Tarihi

 • 2008 Postgraduate

  TÜRKİYE'DEKİ DİNLERARASI DİYALOG ÇALIŞMALARI

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fdb / Dinler Tarihi