Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri, Kimya Eğitimi, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Y.O., Kimya Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  3,3'-Diaminobenzidinin Kopolimer ve Kompozitlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Fenolik Bileşiklerin Tayininde Kullanılması

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri İle İlgili Boylamsal Bir Çalışma

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi