Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Abd., Türkiye 2003 - 2009
Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Abd., Türkiye 1999 - 2002
Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye 1995 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AB. UniEuroFish Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Tübitak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Tübitak, 2012
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2011
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AB Standartlarında Teknik Şartname ve Pazar Araş. Hazr. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Düzenlemeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2009
Kalite Yönetimi, Su Ürünleri Kalite Kontrol Sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Kaptanlık ve Telsiz Operatörlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, IPARD Eğitimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Balıkçılık Yönetimi ve Kontrolü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2007
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye, Bandırma Ticaret Odası, 2007
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticinin Eğitimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2007
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eurofish Packaging in the fish industry, Hygiene and Traceabilitr, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2006
Kalite Yönetimi, AB Hijyen Yönetmelikleri ve Su Ürünleri Kalite Kontrol Sistemleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005
Kalite Yönetimi, Su Ürünleri Mevzuatı, Ürün Hijyeni ve AB Mevzuatına Göre Denetim ve Kontrolller, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005
Kalite Yönetimi, Ortak Piyasa Düzeni ve Balık Kalitesi Kontrolü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2004
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Su Ürünleri Işınlama Kursu, Türkiye Atom Enerjisi, 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulanan Sübye, Kara Midye ve Lakerdanın Buzdolabı Şartlarında Bazı Kalite Kriterlerinin İncelenmesi , Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Abd., 2009
Yüksek Lisans, Surimi Üretim Teknolojisinde Kalite ve Dayanım Süresini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Abd., 2002

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 2010 - 2018
Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2002

Akademik İdari Deneyim

Senato Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama İşlem Teknolojisi, 2017 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2016 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2016 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2015 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Rteü Organizasyon Komisyonu, 2014 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2014 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, 2013 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Rektör Danışmanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2013 - 2022
ÜNİ-DOKAP Genel Sekreteri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2020 - 2020
Dekan Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 2017 - 2020
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rektorluk, 2014 - 2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, 2013 - 2017
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rteü 10. Yıl Etkinlikleri, 2015 - 2016
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, 2010 - 2012

Verdiği Dersler

Su Ürünlerinde Mineral Maddeler, Doktora, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Kullanılan Analiz Metotları, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Su Ürünlerinin Paketlenmesi , Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlama, Lisans, 2015 - 2016, 2012 - 2013
Su Ürünleri Besin Kimyası, Lisans, 2015 - 2016
Su Ürünlerinde İleri İşlem Metotları, Doktora, 2013 - 2014
Su Ürünlerinde Özel İşleme Yöntemleri, Lisans, 2014 - 2015, 2012 - 2013
Su Ürünlerinde Omega 3 Yağ Asitleri, Doktora, 2013 - 2014
Su Ürünlerinde Minimal İşleme Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Lisans, 2014 - 2015, 2012 - 2013, 2011 - 2012
Su Ürünleri İşleme Tesisleri Dizaynı, Lisans, 2012 - 2013
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Ön Lisans, 2012 - 2013
Su Ürünlerinde Pazarlama, Lisans, 2011 - 2012
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol, Lisans, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

Çağlak E., Su ürünleri işleme teknolojisinde katkı maddesi olarak kullanılabilecek bazı bitki ekstraktlarının antioksidan, antimikrobiyal ve fenolik madde içeriklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, B.KARA(Öğrenci), 2020
Çağlak E., İstanbul İli Su ürünleri İşleme Tesisleri Çalışanlarının Bazı Demografik Özelliklerinin İncelenmesi ve İşleme Tesislerinin Genel Yapısı, Yüksek Lisans, L.ATAMAN(Öğrenci), 2019
ÇAĞLAK E., YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI SUDA ÇÖZÜNEBİLİR KİTOSANIN KANAL YAYIN BALIĞI (Ictalurus punctatus)’NIN SOĞUK VE DONMUŞ MUHAFAZASINDAKİ GIDA KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Doktora, B.Karslı(Öğrenci), 2019
ÇAĞLAK E., KARADENİZ BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ ÇALIŞANLARININ BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, M.Ali(Öğrenci), 2018
ÇAĞLAK E., Vakum Paketlenerek Buzdolabında Depolanmış Gökkuşağı Alabalık (Oncorhyncus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarının Kalitesine Çörek Otu (Nigella sativa L.) ve Yeşil Çay (Camellina sinensis L.) Ekstraktları İle Yağlarının Etkileri, Yüksek Lisans, Ö.Kılıç(Öğrenci), 2016
ÇAĞLAK E., Buzdolabında (2+1 C) Vakum Paketlenerek Depolanmış Alabalık (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Filetolarının Kalitesine Farklı Kekik (Origanum onites L.) Ekstraktlarının Etkisi, Yüksek Lisans, H.Akarsu(Öğrenci), 2016
ÇAĞLAK E., Farklı Sıcaklıklarda Sous Vide UYgulanmış Sudak Balığının (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Raf Ömrü Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans, E.Şişmanlar(Öğrenci), 2016
ÇAĞLAK E., Akivades (Ruditapes decussatus, Linnaeus, 1758)te Farklı İşleme Tekniklerinin Kalite Kriterlerine Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans, B.KARSLI(Öğrenci), 2013

Metrikler