Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

  • 2000 - 2015 İnşaat Mühendisliği

    Company, Recep Tayyip Erdogan University, İnşaat Bölümü

Courses

  • Associate Degree Yapı Statiği ve Mukavemet

  • Associate Degree Atıksular ve Çevre Koruma

  • Associate Degree Karayolu İnşaatı

  • Associate Degree Su Temini ve İletimi

  • Associate Degree Bilgi ve İletişim teknolojisi