Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı, Turkey

 • 2007 - 2008 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilimdalı (Yabancı Dil Eğitimi), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Rize Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Doğu Karadeniz Kıyısal Alanında Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis) Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

 • 2010 Postgraduate

  İki Boyutlu Helyum Atomunun Taban Durum Enerjisinin Hesaplanması

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik