Biography

Ertuğrul AĞIRBAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında  yüksek lisans derecesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ve 2010 yılında  doktora derecesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi) almıştır.   2010-2011 yılları arasında YÖK Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Plymouth Marine Laboratory (Birleşik Krallık) Post Doktora yapmıştır.  Araştırma alanları Karadeniz ekosistemi başta olmak üzere deniz biyolojisi, biyolojik oşinografi, iklim değişikliği  ve denizel ekosistemler  ve okyanus asidifiaksyonudur.  

15 yıldan daha fazla saha ve laboratuvar tecrübesi olan Doç. Dr. Ağırbaş, fitoplankton ekolojisi ve dinamiği, birincil üretim, HPLC’ye dayalı fitoplankton pigment karakterizasyonu ve çeşitli deniz ekosistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Güncel olarak, TÜBİTAK tarafından finanse edilen "Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleşmesi ve Sıcaklık Değişikliklerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerindeki Mevsimsel Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesini yürütmektedir. Bu projede, Güneydoğu Karadeniz ekosistemindeki doğal fitoplankton örneklerinde ilk kez inkübasyon deneyler ile CO2 zenginleştirmesinin ve sıcaklık değişikliklerinin fitoplankton birincil üretimi ve kommunite yapısı üzerindeki mevsimsel etkisi araştırılmaktadır.

Learning Knowledge


Post Doctorate
2010 - 2011
Plymouth Marıne Laboratory, Plymouth Marıne Laboratory, United Kingdom

Doctorate
2006 - 2010
Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Ve Mühendisliği, Turkey

Postgraduate
2003 - 2006
Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Undergraduate
1999 - 2003
Karadeniz Technical University, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, 2019
Education Management and Planning, Ultra Fast Likit Kromotagrafi-Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri,, Ant Teknik Cihazlar, 2010

Dissertations

Doctorate, Güneydoğu Karadeniz'de Pigment Konsantrasyonu ve Birincil Üretimin Çevre Koşulları ile Etkileşimi, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
Postgraduate, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Sahillerinin Üst İnfralittoral Zonundaki Nereidae (Polychaeta-Annelida) Türlerinin Dağılımı, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı , 2006

Academic Titles / Tasks


Professor
2023 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Associate Professor
2017 - 2023
Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Assistant Professor
2011 - 2017
Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Research Assistant
2006 - 2010
Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Research Assistant
2003 - 2006
Karadeniz Technical University, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri

Supported Projects

 1. AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., NUR S., FİDAN D., YENER M., Project Supported by Higher Education Institutions, Güney Doğu Karadeniz Kıyıları (Rize) Hidrografik ve Ekolojik Özellikleri İzleme Programı, 2021 - Continues
 2. Ağırbaş E., Gedik K., Dizman S., Mutlu T., Şahin A., Fidan D., TUBITAK Project, Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2023
 3. AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., ESENSOY ŞAHİN F. B., KARADENİZ M. N., Project Supported by Higher Education Institutions, Fitoplankton Boy Gruplarının Fotik Bölge Dinamiğinin HPLC Pigment Yöntemi ile Belirlenmesi Güney Doğu Karadeniz, 2017 - 2018
 4. AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E., MAZLUM R. E., Esensoy Şahin F. B., Karacan F., Project Supported by Higher Education Institutions, Güneydoğu Karadeniz'de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine katkısının araştırılması, 2016 - 2018
 5. Dalgıç G., Mazlum R. E., Ağırbaş E., Baltaş H., TUBITAK Project, Doğu Karadeniz'de Sediment Örneklerinde 137Cs Radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım Kapasitelerinin Araştırılması, 2015 - 2017
 6. Aytan Ü., Ağırbaş E., TUBITAK Project, Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besinde Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü, 2015 - 2017
 7. Ağırbaş E., Aytan Ü., Koral S., Yıldız İ., Şahin A., Feyzioğlu A. M., Köse E., TUBITAK Project, Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi, 2014 - 2017
 8. MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., AYTAN Ü., Project Supported by Higher Education Institutions, Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Jellyfishlerin Biyo-Ekolojik Özellikleri, 2013 - 2016
 9. AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., AYTAN Ü., AKYÜZ TURUMTAY E., Project Supported by Higher Education Institutions, Güney Doğu Karadeniz Kıyılarında (Rize) Fitoplankton ve Pigment Konsantrasyonunun Mevsimsel Değişimi, 2013 - 2016
 10. AĞIRBAŞ E., DALGIÇ G., TUBITAK Project, Güney Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Kriptobentik ve Epibentik İhtiyofaunanın Belirlenmesi, 2013 - 2016
 11. GÖZLER A. M., ENGİN S., AYTAN Ü., ŞAHİN C., AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Karadeniz Türkiye Kıyıları Kayalık Bölge Mollusk Faunası, 2011 - 2012
 12. KORAL S., AĞIRBAŞ E., KALAYCI F., EU Framework Program Project, Pescalex Leonarda da Vinci Project (Provision of online blended learning Voll learning modules for aquaculture-Excellence in fish health management/fish pathology)., 2008 - 2010
 13. TUBITAK Project, Doğu Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Fitoplankton Biyomass ve Pigment Kompozisyonunun HPLC Yöntemi İle Belirlenmesi, 2008 - 2009
 14. TUBITAK Project, Türkiye'de Doğal Olarak Yayılım Gösteren Alabalıkların (Salmonidae, Salmo) Taksonomik Revizyonu, 2006 - 2007

Awards

 1. Ağırbaş E., Proje Performans Ödülü, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, December 2020

Jury Memberships

PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, June, 2018
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2017
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, June, 2017
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, June, 2017
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, June, 2017
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2016
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2016
Doctorate, Doctorate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2016
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2016
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2015
Post Graduate, Post Graduate, Karadeniz Teknik Üniversitesi, June, 2015
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, July, 2014
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2013

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Size-fractionated primary production in the south-eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., Bakirci M.
  OCEANOLOGIA, vol.64, no.2, pp.244-266, 2022 (SCI-Expanded)
 2. Phytoplankton pigment indices and pigment-based phytoplankton size classes along the south-eastern Black Sea
  Agirbas E., Karadeniz M. N.
  REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE, vol.39, 2020 (SCI-Expanded)
 3. Microbial plankton communities in the coastal southeastern Black Sea: biomass, composition and trophic interactions
  Aytan U., Feyzioğlu A. M., Valente A., Agirbas E., Fileman E. S.
  OCEANOLOGIA, vol.60, no.2, pp.139-152, 2018 (SCI-Expanded)
 4. THE FEEDING BEHAVIOUR OF PLEUROBRACHIA PILEUS (CTENOPHORA: TENTACULATA) IN THE SOUTHEASTERN BLACK SEA: IN RELATION TO AREA AND SEASON
  Mazlum R. E., Aytan U., Agirbas E.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.2, pp.871-879, 2018 (SCI-Expanded)
 5. Contrasting Wind Regimes Cause Differences in Primary Production in the Black Sea Eastern and Western Gyres
  Agirbas E., Tılstone G., Feyzioğlu A. M.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.17, no.5, pp.981-994, 2017 (SCI-Expanded)
 6. Spatio-temporal pattern of phytoplankton and pigment composition in surface waters of south-eastern Black Sea
  Agirbas E., Koca L., Aytan U.
  OCEANOLOGIA, vol.59, no.3, pp.283-299, 2017 (SCI-Expanded)
 7. Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived From HPLC Pigment Data along the South-Eastern Black Sea
  Agirbas E., Sahin A., Aytan U., Koral S., Fidan D.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.17, pp.1449-1465, 2017 (SCI-Expanded)
 8. First evaluation of neustonic microplastics in Black Sea waters
  AYTAN U., Valente A., Şentürk Y., Usta R., SAHIN F. B. E., Mazlum R. E., Agirbas E.
  MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.119, pp.22-30, 2016 (SCI-Expanded)
 9. Temporal changes in total and size-fractioned chlorophyll-a in surface waters of three provinces in the Atlantic Ocean (September to November) between 2003 and 2010
  Agirbas E., MARTINEZ-VICENTE V., BREWIN R. J. W., RACAULT M., AIRS R. L., LLEWELLYN C. A.
  JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, vol.150, pp.56-65, 2015 (SCI-Expanded)
 10. Phytoplankton community composition in the south-eastern Black Sea determined with pigments measured by HPLC-CHEMTAX analyses and microscopy cell counts
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Kopuz U., LLEWELLYN C. A.
  JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.95, no.1, pp.35-52, 2015 (SCI-Expanded)
 11. Are trends in SST, surface Chlorophyll-a, primary production and wind stress similar or different over the decadal scale in the south-eastern Black Sea?
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Aytan U., Valente A., YILDIZ İ.
  CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.56, no.4, pp.329-336, 2015 (SCI-Expanded)
 12. Seasonal Changes of Phytoplankton Chlorophyll a, Primary Production and their Relation in the Continental Shelf Area of the South Eastern Black Sea
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Kopuz U.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, no.3, pp.713-726, 2014 (SCI-Expanded)
 13. The impact assessment of cage aquaculture on benthic communities along the south eastern Black Sea
  BASCINAR N. S., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., ERÜZ C., TOLUN L., AĞIRBAŞ E., MANTIKCI M., SERDAR S., Verep B.
  IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, vol.13, no.3, pp.719-738, 2014 (SCI-Expanded)
 14. Plankton indicators and ocean observing systems: support to the marine ecosystem state assessment
  RACAULT M., PLATT T., SATHYENDRANATH S., Agirbas E., VICENTE V. M., BREWIN R.
  JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH, vol.36, no.3, pp.621-629, 2014 (SCI-Expanded)
 15. Picoplankton Dynamics during Late Spring 2010 in the South-Eastern Black Sea
  Kopuz U., FEYZİOĞLU A. M., Agirbas E.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, pp.397-405, 2012 (SCI-Expanded)
 16. NEW RECORDS OF TWO SPECIES OF GNATHIID ISOPODS, PARAGNATHIA FORMICA (HESSE, 1864) AND GNATHIA MAXILLARIS (MONTAGU, 1804) (ISOPODA, GNATHIIDAE) FROM THE BLACK SEA
  KOPUZ U., KIRKIM F., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M.
  CRUSTACEANA, vol.84, no.14, pp.1719-1725, 2011 (SCI-Expanded)
 17. Seasonal changes of invertebrate fauna associated with Cystoseira barbata facies of Southeastern Black Sea coast
  GÖZLER A. M., KOPUZ U., AGIRBAS E.
  AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, no.51, pp.8852-8859, 2010 (SCI-Expanded)
 18. RECENT CHANGES OF THE TURKISH ANCHOVY FISHERY IN THE BLACK SEA WITH SPECIAL REFERENCE TO CLIMATE CHANGE
  AĞIRBAŞ E., SEYHAN K., Kasapoglu N., Feyzioglu M., USTUNDAG E., ERÜZ C.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.11, no.4, pp.1495-1503, 2010 (SCI-Expanded)
 19. Spatial and Temporal Distribution of Nereidae (Polychaeta: Annelida) along the Coast of the Turkish Eastern Black Sea in the Upper-Infralittoral Zone
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., ŞAHİN C.
  JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.2, pp.229-234, 2009 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Long-Term Changes in Winter SST, Wind Stress and Anchovy Fishery in Relation to Climatic Indices along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Engin S., Tilstone G.
  International Journal of Oceanography & Aquaculture, vol.6, no.3, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Güney Doğu Karadeniz Kıyıları Pigmente Dayalı Fitoplankton Boy Gruplarının Dağılımı
  Ağırbaş E., Türkmen P.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.25-42, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. HPLC Pigment Analizinde Kullanılan Kromatografik Ayırma Parametreleri ve Güneydoğu Karadeniz Pigment Dinamiği
  AKYÜZ O., AĞIRBAŞ E.
  JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.4, pp.570-580, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Karadeniz Türkiye Kıyıları Yağış Miktarlarının Uzun Dönemli Değişimi
  ERSOY E., AĞIRBAŞ E.
  Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.4, no.3, pp.513-518, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Fitoplankton Pigment Konsantrasyonunun ve Boy Gruplarının HPLC Tekniği ile Belirlenmesi (Güneydoğu Karadeniz, Rize)
  AĞIRBAŞ E.
  YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, vol.16, no.2, pp.81-90, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Doğu Karadeniz’de Dağılım Gösteren Ulva Fasiesi’nin Poliket Faunası,” Journal of Fisheries Sciences
  AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTAZAOGLU N.
  Journal of Fisheries Sciences, vol.2, pp.427-431, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma
  Şahin C., Hacımurtezaoğlu N., Gözler A. M., Kalaycı F., Ağırbaş E.
  ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, vol.2, no.5, pp.677-683, 2008 (Scopus)
 8. Doğu Karadeniz’de Dağılım Gözsteren Ulva Fasiesiesi’nin Poliket Faunası,
  Ağırbaş E., Gözler A. M., Şahin C.
  ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, vol.2, no.3, pp.427-431, 2008 (Scopus)
 9. Polychaeta Fauna of Ulva Facies along the Turkish East ern Black Sea Region
  AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTEZAOĞLU N.
  Journal of FisheriesSciences.com, vol.2, no.3, pp.427-431, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 10. A Prelimenary Study on Investigation of Purse Seine Bycatch Composition in the Southeastern Black Sea
  ŞAHİN C., HACIMURTEZAOĞLU N., GÖZLER A. M., KALAYCI F., AĞIRBAŞ E.
  Journal of FisheriesSciences.com, vol.2, no.5, pp.677-683, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 11. A contribution to the knowledge of the water mite fauna of running waters draining to the Eastern Black Sea coast of Turkey
  Pesic V., AĞIRBAŞ E., TURAN D.
  Lauterbornia, vol.59, pp.45-52, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri ve Karadeniz Ekosistemi
  AĞIRBAŞ E.
  in: KARA’DAN ÖTE: Deniz Olarak Karadeniz’e Bakmak, Genç Fatma, Şendeniz Özlem, Editor, GOLA Yayınları, Rize, pp.262-267, 2022
 2. Güney Karadeniz Kıyıları Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığının Uzun Dönemli Değişimi
  Ağırbaş E., Çakıroğlu A. M.
  in: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE DENİZLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Salihoğlu,Barış; Öztürk,Bayram, Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, pp.33-47, 2021
 3. Microplastic pollution along the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ŞENTÜRK Y., ESENSOY F. B., ÖZTEKİN A., AĞIRBAŞ E., VALENTE A.
  in: MARINE LITTERIN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editor, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.192-207, 2020
 4. Presence of microplastics in zooplankton and plantivorous fish in the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ESENSOY F. B., ŞENTÜRK Y., AĞIRBAŞ E., VALENTE A.
  in: MARINE LITTER IN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editor, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.314-325, 2020
 5. Phytoplankton Pigments and Using a Monitoring Tool for the Phytoplankton Sıze Classes (PSC) in the Black Sea
  Ağırbaş E.
  in: BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF, MURAT SEZGİN,LEVENT BAT,DERYA ÜRKMEZ,ELİF ARICI,BAYRAM ÖZTÜRK, Editor, Tüdav, İstanbul, pp.543-566, 2017
 6. Plankton İzleme Kılavuzu
  Feyzioğlu M., Tüfekçi V., Yıldız İ., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E., Türkoğlu M., Taş S., Yılmaz İ. N., Balkıs N., İşinibilir M., et al.
  in: Deniz İzleme Kılavuzları, Çolpan Polat Bekem , Editor, Tübitak Mam, Ankara, 2017
 7. Recent Situation of phytoplankton, Primary Production and Zooplankton in the Southern Black Sea
  Feyzioğlu A. M., Ağırbaş E., Yıldız İ.
  in: TURKISH FISHERIES IN THE BLACK SEA, Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK, Mustafa Zengin, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.24-52, 2014

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Su Varlığımız ve İklim Değişikliği
  Ağırbaş E.
  Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu, Artvin, Turkey, 23 December 2022
 2. Antarktika Yarımadası Kıta Sahanlığında 2019 Yılı Antarktik Yaz Dönemi Pigment Kompozisyonu
  Ağırbaş E., Feyzioğlu A. M., Başar E., Yıldız İ., Altınok İ., Öztürk R. Ç.
  5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 01 June 2022
 3. Microplastics in the coastal waters and sediments of the Southern Black Sea
  Aytan Ü., Esensoy F. B., Şentürk Y., Öztekin A., Arifoğlu E., Ağırbaş E., Karaoğlu K.
  Marine ecosystems: Research and Innovations, Odessa, Ukraine, 27 - 29 October 2021
 4. Recent Trends in Size-Fractionated Primary Production along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Şahin A.
  Marine cosystems: Reseach and Innovations, Odessa, Ukraine, 27 - 29 October 2021, pp.1
 5. Seasonality of Phytoplankton Size Classes and Pigment Indices along the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., KARADENİZ M. N.
  2nd International Symposium on Biodiversity Research, Rize, Turkey, 18 - 20 November 2020
 6. Arktik ve Antarktik Kutup Bölgeleri 2019 Yaz Dönemi Synechococcus Spp Dağılımı
  FEYZİOĞLU A. M., BAŞAR E., YILDIZ İ., AĞIRBAŞ E., ALTINOK İ., ÖZTÜRK R. Ç.
  4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Turkey, 22 October 2020
 7. Güneydoğu Karadeniz’de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu
  Aytan Ü., Esensoy F. B., Şentürk Y., Öztekin A., Ağırbaş E., Karaoğlu K.
  II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-, pp.189-192
 8. Spatio-Temporal Changes of Some Physico-Chemical Parameters in the South-Western Black Sea during Autumn and Winter Cruises
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., BAYTAŞOĞLU H.
  II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaijan, 11 - 15 September 2018, pp.115
 9. Güneydoğu Karadeniz Yüzey Sularında Fitoplankton Boy Gruplarının Zamansal Değişimi
  AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Karadeniz M. N., Genç N.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-
 10. Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler
  AYTAN Ü., Esensoy Şahin F. B., Şentürk Y., AĞIRBAŞ E.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-
 11. Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler
  AYTAN Ü., Esensoy Şahin F. B., Şentürk Y., AĞIRBAŞ E.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-
 12. Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ŞENTÜRK Y., ESENSOY ŞAHİN F. B., KARAOĞLU K., AĞIRBAŞ E.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.98
 13. Euphotic Depth Dynamics of Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived from HPLC Pigment Analysis in the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., Genç N., Karadeniz M. N., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., AYTAN Ü.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.159
 14. Temporal Changes of Phytoplankton Primary Production in Surface Waters of the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A., Bakırcı M., Karadeniz M. N., AYTAN Ü.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.477
 15. Güney Doğu Karadeniz’de Yaz-Sonbahar 2015 periyodunda Pleurobrachia pileus besin kompozisyonu
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.22
 16. Experimental Study on the Biokinetics oF Cs-137 in Sea Snail (Rapana venosa)
  Şirin M., Baltaş H., Dalgıç G., Çevik U., Ağırbaş E., Mazlum R. E.
  2 nd International Science Symposium “Science Festival” (ISS2017), Tbilisi, Georgia, 5 - 08 September 2017, pp.128
 17. Seasonal Dynamics of Phytoplankton Size Classes (PSC) derived from HPLC Pigment Analysis along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Aytan Ü., Koral S., Şahin A.
  Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.-
 18. Spatio-Temporal Abundance of Pleurobrachia pileus (Müller, 1776) from the South-Eastern Black Sea
  MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., AYTAN DOS SANTOS FRANCA GASPAR VALENTE Ü.
  ECOLOGY 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.317
 19. Seasonal Dynamics of Size Fractioned Primary Production along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Karadeniz M. N.
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017
 20. “Feeding ecology of Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) in the South Eastern Black Sea”
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  FABA 2016 (International Symposium on Fisheries and Aquatic Science), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.42
 21. Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived from In-Situ Pigment Data along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Karadeniz M. N., Aytan Ü.
  FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.-
 22. Spatio-Temporal Changes in Size-Fractioned Primary Production within Photic Zone: South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A., AYTAN Ü.
  1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS’16), Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.12
 23. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776) Beslenme Ekolojisi
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.48-49
 24. Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Pleurobrachia pileus (O. F. MÜLLER, 1776)’ ların Beslenme Ekolojisi
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.59-60
 25. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Fitoplankton Boy Gruplarının Pigmente Dayalı Tahmini
  AĞIRBAŞ E., Bakırcı M., Özden Y., AYTAN Ü., Şahin A., YILDIZ I.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.236-237
 26. Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı
  Aytan Ü., Şentürk Y., Usta R., Esensoy F. B., Yıldız İ., Mazlum R. E., Ağırbaş E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.-, pp.54-55
 27. Güneydoğu Karadeniz'de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı
  AYTAN Ü., Şentürk Y., SAHIN F. B. E., Usta R., Yıldız İ., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.65-66
 28. Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Fitoplankton Üzerindeki Otlama Baskısı
  Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., Agırbas E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.37-38
 29. Fitoplankton Boy Gruplarına Dayalı Birincil Üretimin Zamansal ve Alansal Değişimi: Güneydoğu Karadeniz
  AĞIRBAŞ E., Şahin A., Bakırcı M., Usta R., AYTAN Ü.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.43-44
 30. Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea
  AYTAN Ü., VALENTE A., Şentürk Y., Usta R., Esensoy Şahin F. B., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, Spain, 25 - 27 May 2016
 31. Grazing by microzooplankton in the South Eastern Black Sea
  AYTAN Ü., FEYZIOGLU A. M., VALENTE A., AĞIRBAŞ E., Fileman E.
  ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium, Bergen, Norway, 9 - 13 May 2016
 32. Recent changes in SST, surface chlorophyll-a, primary production and wind stress along the South-Eastern Black Sea Ecosystem
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., AYTAN Ü., Valente A., YILDIZ I.
  Regional Workshop Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries, Trabzon, Turkey, 18 - 20 November 2015, vol.-, pp.16-0
 33. Microbial Food Web Dynamics in Coastal Waters of the South Eastern Black Sea: Mixing Versus Stratification Period
  Aytan Ü., Feyzioğlu A. M., Ağırbaş E., Valente A.
  Ecology at the Interface Conference, Rome, Italy, 21 - 25 September 2015, pp.12-21
 34. Occurrence of acanthochitona crinite (Pennant, 1777) (Mollusca: Polyplacophora) from the Black Sea Coast of Turkey
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ U.
  MACODESU 2015,Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.104
 35. Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu
  AYTAN Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., Bakırcı M., Özden Y., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.-
 36. Güney Doğu Karadeniz Ekosisteminde Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Miktarlarının Alansal Değişimi
  AĞIRBAŞ E., Şahin A., AYTAN Ü., Bakırcı M., Usta R., Şentürk Y., Esensoy B., Özden Y.
  18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.70
 37. Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776)’ un bolluk ve Ekolojisi (2014-2015)
  MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., Özden Y.
  18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.16, no.2, pp.137-149
 38. Recent trends of chlorophyll-a and phytoplankton size classes in the Atlantic Ocean
  AĞIRBAŞ E., Martinez-Vicente V., Brewin R. J., Racault M., Airs R., Llewellyn C.
  the 20 years of AMT conference, Plymouth, United Kingdom, 23 - 25 June 2015, pp.16
 39. Güney Karadeniz Kıyısal Ekosistemindeki Endemik Gobiidae Türleri ve Dağılımları
  ENGİN S., GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., IRMAK E., SEYHAN D., AKDEMİR T., ÖZDEN U.
  Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015
 40. Mollusca Fauna Inhabiting Hard Substrate Assemblages Along the Southern Black Sea Coast
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ U.
  "FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.441
 41. Multi-Decadal Changes in The Southern Black Sea Ecosystem and Anchovy Fishery
  Ağırbaş E., Engin S., Akdemir T.
  International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA), Trabzon, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.29
 42. Karadeniz Ekosisteminin Meteorolojik Yönden Analizi
  AĞIRBAŞ E., ENGİN S., ÇAKIROĞLU M., CEVHER K.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013
 43. Integration of ecological indicators within a network of observations in the Atlantic Ocean
  RACAULT M., SATHYENDRANATH S., PLATT T., AĞIRBAŞ E., MARTINEZ-VICENTE V., BRUUN J.
  ICES Annual Science Conference, Bergen, Norway, 17 - 21 September 2012, pp.25
 44. Activity concentrations of natural and artificial radionuclides in macroalgaes, sediment and seawater, in Rize, Turkey
  AKÇAY N., KESER R., GORUR F. K., AĞIRBAŞ E., KOBYA A. İ., OKUMUŞOĞLU N. T.
  29th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 5 - 08 September 2012, pp.92
 45. Determination of Heavy Metal Concentrations in Macroalgaes Using Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry, in Rize
  AKÇAY N., KESER R., GORUR F. K., AĞIRBAŞ E., OKUMUŞOĞLU N. T.
  29th International Physics Congress, Muğla, Turkey, 5 - 08 September 2012, pp.91
 46. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Birincil Üretim-Fitoplankton Etkileşimi ve Ekolojik Etkileri
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, vol.-, pp.66-0
 47. Güneydoğu Karadeniz Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 May 2012, vol.-, pp.106-0
 48. Integration of Ecological Indicators with the Global Network of Ocean Observations
  Racault M., Platt T., Sathyendranath S., Ağırbaş E., Martınez-Vıcente V., Bruun J.
  Effects of Climate Change on the World’s Ocean, Yeosu, South Korea, 15 - 19 May 2012, pp.35
 49. Decadal changes in chlorophyll-a and phytoplankton size fractions (PSF) derived from in-situ pigment data from the Atlantic Meridional Transect program (AMT)
  AĞIRBAŞ E., LLEWELLYN C. A., RACAULT M., BREWIN R. J. W., MARTINEZ-VICENTE V., POULTON A.
  2nd ICES/PICES Conference for Early Career Scientists "Oceans of Change, Palma De Mallorca, Spain, 24 - 27 April 2012, pp.25
 50. WP6 Ecosystem indicators Annual Meeting
  RACAULT M. F., TREVOR P., SATHYENDRANATH S., AĞIRBAŞ E., MARTINEZ VICENTE V.
  Green Seas, Cape-Town, South Africa, 12 - 15 December 2011
 51. Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea, Odessa, Ukraine, 1 - 04 November 2011, vol.-, pp.176-0
 52. Temporal change in chlorophyll a and phytoplankton functional types during the AMT program within the 1st optical depth 1995 2010
  AĞIRBAŞ E., MARTINEZ VICENTE V., BREWIN R., LLEWELLYN C.
  Plankton 2011 Symposium, Plymouth, United Kingdom, 22 - 23 September 2011
 53. Heterotrophic Nanoflagellates and Bacteria dynamics in the South-eastern Black Sea during late spring 2010
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  ICES Annual Science Conference, Gdanks, Poland, 19 - 23 September 2011, vol.-, pp.22-0
 54. Determination of radioactivity levels and heavy metal in fish (engraulis encrasicolus) type comsume in Rize
  BALTAŞ H., ŞİRİN M., CEVIK U., Ağırbaş E., DAMLA N.
  28th International Physics Congress of Turkish Physical Society, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.22
 55. Abundance and Biomass of Cyanobacteria Synechococcus spp. in South-eastern Black Sea during late spring 2010
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  Young Sea Researchers Conference, Sevastapol, Ukraine, 3 - 05 May 2011, vol.-, pp.267-0
 56. Weekly Variation of Surface Chl a Concentration in Southeastern Black Sea Area
  KOPUZ Ü., FEYZİOĞLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  International Conference on Fishery and Aquaculture, 26 - 28 May 2010
 57. Vertical Variation of Nutrient Content in the Trabzon Coast (South-eastern Black Sea) during the Fall of 2009
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., KOPUZ Ü.
  International Conference on Fishery and Aquaculture, Galati, Romania, 26 - 28 May 2010, vol.-, pp.96-0
 58. Temporal variation of hydrochemical parameters in the Trabzon coast (Southeastern Black Sea) during the spring of 2009
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., KOPUZ Ü.
  CIESM- 39th Congress, Venice, Italy, 10 - 15 May 2010, vol.-, pp.424-0
 59. Türkiye nin Doğu Karadeniz kıyıları Cystoseira barbata fasiesinin omurgasız faunası
  KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ENGİN S.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi (Makale olarak yayımlandı), Turkey, 27 April - 01 May 2010
 60. Güneydoğu Karadeniz kıyısal ekosistemi poliket faunası
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü., GÖZLER A. M., ENGİN S.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2010
 61. Zooplankton populasyonlarında Neutral red boyama tekniği ile canlı ölü organizmaların belirlenmesi
  FEYZİOĞLU A. M., KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E.
  15. Ulusal Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 July 2009
 62. Doğu Karadeniz kıyısal ekosistemi Mytilaster lineatus fasiesinin omurgasız faunasının derinliğe bağlı dağılımı
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü., GÖZLER A. M.
  15. Ulusal Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 July 2009
 63. Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyıları Isopoda (Craustacea) Faunası
  KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M.
  15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, vol.-, pp.370-0
 64. The Recent Changes of the Turkish Anchovy Fishery in the Black Sea with Special Reference to Climate Change
  AĞIRBAŞ E., SEYHAN K., KASAPOĞLU N., FEYZİOĞLU A. M., ÜSTÜNDAĞ E., ERÜZ C.
  2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, SOFYA, Bulgaria, 6 - 09 October 2008, pp.104
 65. Doğu Karadeniz de Mezgit Balığının Populasyon Yapısı
  GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTAZAOĞLU N., AĞIRBAŞ E.
  14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007
 66. Doğu Karadeniz’de 2004 Yılı Avlanma Sezonunda Avlanan Pasifik Kefali (Mugil so-iuy Basilewski, 1855)’nin Bazı Populasyon Parametreleri
  GÖZLER A. M., Engin S., KORAL S., ŞAHİN C., AĞIRBAŞ E.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.12
 67. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma
  ŞAHİN C., HACIMURTAZAOĞLU N., GÖZLER A. M., KALAYCI F., AĞIRBAŞ E.
  14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2007

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Head of Department Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2022 - Continues Manager of Research and Application Center Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2016 - Continues Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2015 - 2016 Assistant Manager of Research and Application Center Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2014 - 2016 Assistant Manager of Research and Application Center Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2013 - 2015 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2012 - 2013 Head of Department Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

Courses

Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX Uygulamaları, Doctorate, 2021 - 2022
Fitoplankton Ekolojisi ve Dinamiği, Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Ekoloji, Undergraduate, 2021 - 2022
İklim Değişikliği ve Oşinografi, Doctorate, 2021 - 2022, 2019 - 2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği , Postgraduate, 2020 - 2021
Karadeniz Oşinografisi , Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2014 - 2015
Okyanus Asidifikasyonu (asitleşmesi) ve Denizel Ekosistem Üzerindeki Potansiyel Etkileri, Doctorate, 2020 - 2021
Su Ürünlerinde Kromatografik Analizler , Doctorate, 2021 - 2022
Denizel Toksik Mikroalgler , Postgraduate, 2019 - 2020, 2014 - 2015
Ekolojik İndikatör ve Uzun Dönemli Analizler , Doctorate, 2020 - 2021
Sucul Yaşam , Undergraduate, 2020 - 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği-II , Undergraduate, 2019 - 2020
Yüzme ve Can Kurtarma , Undergraduate, 2019 - 2020
Biyolojik Oşinografi, Postgraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Meteoroloji, Undergraduate, 2019 - 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği-I , Undergraduate, 2019 - 2020
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, Undergraduate, 2015 - 2016
Planktonoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Mesleki İngilizce, Undergraduate, 2015 - 2016
TEMEL İSTATİSTİK, Undergraduate, 2015 - 2016
Birincil Üretim Modelleri, Postgraduate, 2015 - 2016
Akuatik Primer Prodüktivite, Postgraduate, 2015 - 2016
Denizel Planktonik Bir Hücrelileri Araştırma Yöntemleri, Postgraduate, 2014 - 2015
Besin Zincirinde Enerji Akışı, Postgraduate, 2014 - 2015

Advising Theses

Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz kıyıları hidrografik özelliklerinin mevsimsel değişimi, Postgraduate, S.NUR(Student), 2021
Ağırbaş E., Karadeniz Türkiye kıyıları yağış miktarlarının meteorolojik yönden değerlendirilmesi, Postgraduate, E.ERSOY(Student), 2019
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz'de pigmente dayalı fitoplankton boy grupları ve pigment indeksleri, Postgraduate, M.NURİYE(Student), 2019
Ağırbaş E., Pigment analizinde kromatografik ayırma parametreleri, Postgraduate, O.AKYÜZ(Student), 2019
Ağırbaş E., Karadeniz Türkiye kıyıları deniz suyu yüzey sıcaklıklarının meteorolojik yönden değerlendirilmesi, Postgraduate, A.METİN(Student), 2019
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz’de Pigmente Dayalı Fitoplankton Boy Gruplarının Fotik Bölge Dinamiği, Postgraduate, N.GENÇ(Student), 2018
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz Kıyıları (Artvin-Giresun) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimi, Postgraduate, M.BAKIRCI(Student), 2017
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz Kıyıları (Artvin-Giresun) Pigment Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi, Postgraduate, P.TÜRKMEN(Student), 2016
Ağırbaş E., Güney Doğu Karadeniz Kıyıları (Rize) Diatom/Dinoflagellat Oranları ve Pigment Kompozisyonun Zamansal Değişimi, Postgraduate, L.KOCA(Student), 2014

Activities in Scientific Journals

International Journal of Oceanography & Aquaculture (IJOAC), Editor, 2018 - Continues
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , Editor, 2017 - Continues

Scientific Refereeing

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2022
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Journal, November 2021
MARINE POLLUTION BULLETIN, SCI Journal, August 2020
JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, National Scientific Refreed Journal, August 2020
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, SCI Journal, December 2019
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, SCI Journal, April 2019
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, SCI Journal, March 2019
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Journal, April 2018
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Journal, March 2018
EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, SCI Journal, February 2018
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, SCI Journal, November 2017
JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, SCI Journal, May 2017
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, SCI Journal, May 2017
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Journal, January 2017
SPRINGERPLUS, SCI Journal, April 2016
Yunus Arastirma Bülteni, National Scientific Refreed Journal, March 2016
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Journal, February 2016
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, SCI Journal, December 2015
AQUATIC ECOLOGY, SCI Journal, October 2015
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, SCI Journal, September 2015
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Journal, January 2011

Scientific Consultations

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Trabzon, Project Consultancy, Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Turkey, 2016 - Continues

Tasks In Event Organizations

Ağırbaş E., 4. Uluslararası Üni-Dokap Sempozyumu, Scientific Congress, Giresun, Turkey, Ekim 2021

Metrics

Congress and Symposium Activities

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu, Attendee, Artvin, Turkey, 2022
5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı , Attendee, Trabzon, Turkey, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Invited Speaker, Rize, Turkey, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Invited Speaker, Rize, Turkey, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Invited Speaker, Rize, Turkey, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Invited Speaker, Rize, Turkey, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2021
4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı , Attendee, Kocaeli, Turkey, 2020
DSÇD'ye Göre Ekonomik ve Sosyal Analiz ve Önlemler Programı Çalıştayı, Attendee, Bolu, Turkey, 2017
DSÇD Kapsamında Çevresel Hedefler ve İzleme/Raporlama Faaliyetleri” Çalıştayı, Attendee, Muğla, Turkey, 2017
DSÇD Kapsamında Gerçekleştirilecek İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayı, Attendee, Samsun, Turkey, 2017
Regional Workshop on Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries, Invited Speaker, Trabzon, Turkey, 2015
Ecology at the Interface Conference, Attendee, Roma, Italy, 2015
MACODESU, Attendee, Trabzon, Turkey, 2015
The 20 YEARS OF AMT CONFERENCE, Attendee, Plymouth, United Kingdom, 2015
Effects of Climate Change on the World’s Ocean, Attendee, Yeosu, South Korea, 2012
2nd ICES/PICES Conference for Early Career Scientists "Oceans of Change", Attendee, Palma, Spain, 2012
Ecosystem indicators Annual Meeting Green Seas, Attendee, Cape Town, South Africa, 2011
Black Sea Outlook Conference, Attendee, Odesa, Ukraine, 2011
Plankton 2011 Symposium, Attendee, Plymouth, United Kingdom, 2011
ICES Annual Science Conference, Attendee, Gdansk, Poland, 2011
39th CIESM Congress, Attendee, Venezia, Italy, 2010
2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, Attendee, Sofija, Bulgaria, 2008

Research Areas

Hydrobiology, Marine Biology, Life Sciences, Biological Oceanography, Natural Sciences