Biyografi

Ertuğrul AĞIRBAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında  yüksek lisans derecesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ve 2010 yılında  doktora derecesi (Karadeniz Teknik Üniversitesi) almıştır.   2010-2011 yılları arasında YÖK Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Plymouth Marine Laboratory (Birleşik Krallık) Post Doktora yapmıştır.  Araştırma alanları Karadeniz ekosistemi başta olmak üzere deniz biyolojisi, biyolojik oşinografi, iklim değişikliği  ve denizel ekosistemler  ve okyanus asidifiaksyonudur.  

15 yıldan daha fazla saha ve laboratuvar tecrübesi olan Doç. Dr. Ağırbaş, fitoplankton ekolojisi ve dinamiği, birincil üretim, HPLC’ye dayalı fitoplankton pigment karakterizasyonu ve çeşitli deniz ekosistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Güncel olarak, TÜBİTAK tarafından finanse edilen "Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleşmesi ve Sıcaklık Değişikliklerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerindeki Mevsimsel Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesini yürütmektedir. Bu projede, Güneydoğu Karadeniz ekosistemindeki doğal fitoplankton örneklerinde ilk kez inkübasyon deneyler ile CO2 zenginleştirmesinin ve sıcaklık değişikliklerinin fitoplankton birincil üretimi ve kommunite yapısı üzerindeki mevsimsel etkisi araştırılmaktadır.

Ögrenim Bilgisi


Post Doktora
2010 - 2011
Plymouth Marıne Laboratory, Plymouth Marıne Laboratory, Birleşik Krallık

Doktora
2006 - 2010
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Ve Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans
2003 - 2006
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Lisans
1999 - 2003
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Ultra Fast Likit Kromotagrafi-Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri Semineri,, Ant Teknik Cihazlar, 2010

Yaptığı Tezler

Doktora, Güneydoğu Karadeniz'de Pigment Konsantrasyonu ve Birincil Üretimin Çevre Koşulları ile Etkileşimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Sahillerinin Üst İnfralittoral Zonundaki Nereidae (Polychaeta-Annelida) Türlerinin Dağılımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı , 2006

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2023 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Doç.Dr.
2017 - 2023
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2011 - 2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2006 - 2010
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi
2003 - 2006
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri

Desteklenen Projeler

 1. AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., NUR S., FİDAN D., YENER M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güney Doğu Karadeniz Kıyıları (Rize) Hidrografik ve Ekolojik Özellikleri İzleme Programı, 2021 - Devam Ediyor
 2. Ağırbaş E., Gedik K., Dizman S., Mutlu T., Şahin A., Fidan D., TÜBİTAK Projesi, Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2023
 3. AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., ESENSOY ŞAHİN F. B., KARADENİZ M. N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fitoplankton Boy Gruplarının Fotik Bölge Dinamiğinin HPLC Pigment Yöntemi ile Belirlenmesi Güney Doğu Karadeniz, 2017 - 2018
 4. AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E., MAZLUM R. E., Esensoy Şahin F. B., Karacan F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güneydoğu Karadeniz'de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine katkısının araştırılması, 2016 - 2018
 5. Dalgıç G., Mazlum R. E., Ağırbaş E., Baltaş H., TÜBİTAK Projesi, Doğu Karadeniz'de Sediment Örneklerinde 137Cs Radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım Kapasitelerinin Araştırılması, 2015 - 2017
 6. Aytan Ü., Ağırbaş E., TÜBİTAK Projesi, Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besinde Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü, 2015 - 2017
 7. Ağırbaş E., Aytan Ü., Koral S., Yıldız İ., Şahin A., Feyzioğlu A. M., Köse E., TÜBİTAK Projesi, Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Belirlenmesi, 2014 - 2017
 8. MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., AYTAN Ü., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Jellyfishlerin Biyo-Ekolojik Özellikleri, 2013 - 2016
 9. AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., AYTAN Ü., AKYÜZ TURUMTAY E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güney Doğu Karadeniz Kıyılarında (Rize) Fitoplankton ve Pigment Konsantrasyonunun Mevsimsel Değişimi, 2013 - 2016
 10. AĞIRBAŞ E., DALGIÇ G., TÜBİTAK Projesi, Güney Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Kriptobentik ve Epibentik İhtiyofaunanın Belirlenmesi, 2013 - 2016
 11. GÖZLER A. M., ENGİN S., AYTAN Ü., ŞAHİN C., AĞIRBAŞ E., CEYLAN Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karadeniz Türkiye Kıyıları Kayalık Bölge Mollusk Faunası, 2011 - 2012
 12. KORAL S., AĞIRBAŞ E., KALAYCI F., AB Çerçeve Programları Destekli Proje, Pescalex Leonarda da Vinci Project (Provision of online blended learning Voll learning modules for aquaculture-Excellence in fish health management/fish pathology)., 2008 - 2010
 13. TÜBİTAK Projesi, Doğu Karadeniz Kıyısal Ekosisteminde Fitoplankton Biyomass ve Pigment Kompozisyonunun HPLC Yöntemi İle Belirlenmesi, 2008 - 2009
 14. TÜBİTAK Projesi, Türkiye'de Doğal Olarak Yayılım Gösteren Alabalıkların (Salmonidae, Salmo) Taksonomik Revizyonu, 2006 - 2007

Ödüller

 1. Ağırbaş E., Proje Performans Ödülü, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Aralık 2020

Jüri Üyelikleri

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2017
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2017
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Size-fractionated primary production in the south-eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., Bakirci M.
  OCEANOLOGIA, cilt.64, sa.2, ss.244-266, 2022 (SCI-Expanded)
 2. Phytoplankton pigment indices and pigment-based phytoplankton size classes along the south-eastern Black Sea
  Agirbas E., Karadeniz M. N.
  REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE, cilt.39, 2020 (SCI-Expanded)
 3. Microbial plankton communities in the coastal southeastern Black Sea: biomass, composition and trophic interactions
  Aytan U., Feyzioğlu A. M., Valente A., Agirbas E., Fileman E. S.
  OCEANOLOGIA, cilt.60, sa.2, ss.139-152, 2018 (SCI-Expanded)
 4. THE FEEDING BEHAVIOUR OF PLEUROBRACHIA PILEUS (CTENOPHORA: TENTACULATA) IN THE SOUTHEASTERN BLACK SEA: IN RELATION TO AREA AND SEASON
  Mazlum R. E., Aytan U., Agirbas E.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.2, ss.871-879, 2018 (SCI-Expanded)
 5. Contrasting Wind Regimes Cause Differences in Primary Production in the Black Sea Eastern and Western Gyres
  Agirbas E., Tılstone G., Feyzioğlu A. M.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, sa.5, ss.981-994, 2017 (SCI-Expanded)
 6. Spatio-temporal pattern of phytoplankton and pigment composition in surface waters of south-eastern Black Sea
  Agirbas E., Koca L., Aytan U.
  OCEANOLOGIA, cilt.59, sa.3, ss.283-299, 2017 (SCI-Expanded)
 7. Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived From HPLC Pigment Data along the South-Eastern Black Sea
  Agirbas E., Sahin A., Aytan U., Koral S., Fidan D.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, ss.1449-1465, 2017 (SCI-Expanded)
 8. First evaluation of neustonic microplastics in Black Sea waters
  AYTAN U., Valente A., Şentürk Y., Usta R., SAHIN F. B. E., Mazlum R. E., Agirbas E.
  MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.119, ss.22-30, 2016 (SCI-Expanded)
 9. Temporal changes in total and size-fractioned chlorophyll-a in surface waters of three provinces in the Atlantic Ocean (September to November) between 2003 and 2010
  Agirbas E., MARTINEZ-VICENTE V., BREWIN R. J. W., RACAULT M., AIRS R. L., LLEWELLYN C. A.
  JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, cilt.150, ss.56-65, 2015 (SCI-Expanded)
 10. Phytoplankton community composition in the south-eastern Black Sea determined with pigments measured by HPLC-CHEMTAX analyses and microscopy cell counts
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Kopuz U., LLEWELLYN C. A.
  JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, cilt.95, sa.1, ss.35-52, 2015 (SCI-Expanded)
 11. Are trends in SST, surface Chlorophyll-a, primary production and wind stress similar or different over the decadal scale in the south-eastern Black Sea?
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Aytan U., Valente A., YILDIZ İ.
  CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, cilt.56, sa.4, ss.329-336, 2015 (SCI-Expanded)
 12. Seasonal Changes of Phytoplankton Chlorophyll a, Primary Production and their Relation in the Continental Shelf Area of the South Eastern Black Sea
  Agirbas E., FEYZİOĞLU A. M., Kopuz U.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, sa.3, ss.713-726, 2014 (SCI-Expanded)
 13. The impact assessment of cage aquaculture on benthic communities along the south eastern Black Sea
  BASCINAR N. S., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., ERÜZ C., TOLUN L., AĞIRBAŞ E., MANTIKCI M., SERDAR S., Verep B.
  IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, cilt.13, sa.3, ss.719-738, 2014 (SCI-Expanded)
 14. Plankton indicators and ocean observing systems: support to the marine ecosystem state assessment
  RACAULT M., PLATT T., SATHYENDRANATH S., Agirbas E., VICENTE V. M., BREWIN R.
  JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH, cilt.36, sa.3, ss.621-629, 2014 (SCI-Expanded)
 15. Picoplankton Dynamics during Late Spring 2010 in the South-Eastern Black Sea
  Kopuz U., FEYZİOĞLU A. M., Agirbas E.
  TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.397-405, 2012 (SCI-Expanded)
 16. NEW RECORDS OF TWO SPECIES OF GNATHIID ISOPODS, PARAGNATHIA FORMICA (HESSE, 1864) AND GNATHIA MAXILLARIS (MONTAGU, 1804) (ISOPODA, GNATHIIDAE) FROM THE BLACK SEA
  KOPUZ U., KIRKIM F., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M.
  CRUSTACEANA, cilt.84, sa.14, ss.1719-1725, 2011 (SCI-Expanded)
 17. Seasonal changes of invertebrate fauna associated with Cystoseira barbata facies of Southeastern Black Sea coast
  GÖZLER A. M., KOPUZ U., AGIRBAS E.
  AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.9, sa.51, ss.8852-8859, 2010 (SCI-Expanded)
 18. RECENT CHANGES OF THE TURKISH ANCHOVY FISHERY IN THE BLACK SEA WITH SPECIAL REFERENCE TO CLIMATE CHANGE
  AĞIRBAŞ E., SEYHAN K., Kasapoglu N., Feyzioglu M., USTUNDAG E., ERÜZ C.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.11, sa.4, ss.1495-1503, 2010 (SCI-Expanded)
 19. Spatial and Temporal Distribution of Nereidae (Polychaeta: Annelida) along the Coast of the Turkish Eastern Black Sea in the Upper-Infralittoral Zone
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., ŞAHİN C.
  JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.2, ss.229-234, 2009 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Long-Term Changes in Winter SST, Wind Stress and Anchovy Fishery in Relation to Climatic Indices along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Engin S., Tilstone G.
  International Journal of Oceanography & Aquaculture, cilt.6, sa.3, ss.1-10, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Güney Doğu Karadeniz Kıyıları Pigmente Dayalı Fitoplankton Boy Gruplarının Dağılımı
  Ağırbaş E., Türkmen P.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.25-42, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. HPLC Pigment Analizinde Kullanılan Kromatografik Ayırma Parametreleri ve Güneydoğu Karadeniz Pigment Dinamiği
  AKYÜZ O., AĞIRBAŞ E.
  JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.5, sa.4, ss.570-580, 2020 (Hakemli Dergi)
 4. Karadeniz Türkiye Kıyıları Yağış Miktarlarının Uzun Dönemli Değişimi
  ERSOY E., AĞIRBAŞ E.
  Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.4, sa.3, ss.513-518, 2019 (Hakemli Dergi)
 5. Fitoplankton Pigment Konsantrasyonunun ve Boy Gruplarının HPLC Tekniği ile Belirlenmesi (Güneydoğu Karadeniz, Rize)
  AĞIRBAŞ E.
  YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, cilt.16, sa.2, ss.81-90, 2016 (Hakemli Dergi)
 6. Doğu Karadeniz’de Dağılım Gösteren Ulva Fasiesi’nin Poliket Faunası,” Journal of Fisheries Sciences
  AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTAZAOGLU N.
  Journal of Fisheries Sciences, cilt.2, ss.427-431, 2008 (Hakemli Dergi)
 7. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma
  Şahin C., Hacımurtezaoğlu N., Gözler A. M., Kalaycı F., Ağırbaş E.
  ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, cilt.2, sa.5, ss.677-683, 2008 (Scopus)
 8. Doğu Karadeniz’de Dağılım Gözsteren Ulva Fasiesiesi’nin Poliket Faunası,
  Ağırbaş E., Gözler A. M., Şahin C.
  ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, cilt.2, sa.3, ss.427-431, 2008 (Scopus)
 9. Polychaeta Fauna of Ulva Facies along the Turkish East ern Black Sea Region
  AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTEZAOĞLU N.
  Journal of FisheriesSciences.com, cilt.2, sa.3, ss.427-431, 2008 (Hakemli Dergi)
 10. A Prelimenary Study on Investigation of Purse Seine Bycatch Composition in the Southeastern Black Sea
  ŞAHİN C., HACIMURTEZAOĞLU N., GÖZLER A. M., KALAYCI F., AĞIRBAŞ E.
  Journal of FisheriesSciences.com, cilt.2, sa.5, ss.677-683, 2008 (Hakemli Dergi)
 11. A contribution to the knowledge of the water mite fauna of running waters draining to the Eastern Black Sea coast of Turkey
  Pesic V., AĞIRBAŞ E., TURAN D.
  Lauterbornia, cilt.59, ss.45-52, 2007 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. İklim Değişikliğinin Ekolojik Etkileri ve Karadeniz Ekosistemi
  AĞIRBAŞ E.
  KARA’DAN ÖTE: Deniz Olarak Karadeniz’e Bakmak, Genç Fatma, Şendeniz Özlem, Editör, GOLA Yayınları, Rize, ss.262-267, 2022
 2. Güney Karadeniz Kıyıları Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığının Uzun Dönemli Değişimi
  Ağırbaş E., Çakıroğlu A. M.
  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE DENİZLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Salihoğlu,Barış; Öztürk,Bayram, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.33-47, 2021
 3. Microplastic pollution along the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ŞENTÜRK Y., ESENSOY F. B., ÖZTEKİN A., AĞIRBAŞ E., VALENTE A.
  MARINE LITTERIN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editör, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.192-207, 2020
 4. Presence of microplastics in zooplankton and plantivorous fish in the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ESENSOY F. B., ŞENTÜRK Y., AĞIRBAŞ E., VALENTE A.
  MARINE LITTER IN THE BLACK SEA, Aytan, Ülgen Pogojeva, Maria Simeonova, Anna, Editör, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.314-325, 2020
 5. Phytoplankton Pigments and Using a Monitoring Tool for the Phytoplankton Sıze Classes (PSC) in the Black Sea
  Ağırbaş E.
  BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF, MURAT SEZGİN,LEVENT BAT,DERYA ÜRKMEZ,ELİF ARICI,BAYRAM ÖZTÜRK, Editör, Tüdav, İstanbul, ss.543-566, 2017
 6. Plankton İzleme Kılavuzu
  Feyzioğlu M., Tüfekçi V., Yıldız İ., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E., Türkoğlu M., Taş S., Yılmaz İ. N., Balkıs N., İşinibilir M., et al.
  Deniz İzleme Kılavuzları, Çolpan Polat Bekem , Editör, Tübitak Mam, Ankara, 2017
 7. Recent Situation of phytoplankton, Primary Production and Zooplankton in the Southern Black Sea
  Feyzioğlu A. M., Ağırbaş E., Yıldız İ.
  TURKISH FISHERIES IN THE BLACK SEA, Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK, Mustafa Zengin, Editör, TÜDAV, İstanbul, ss.24-52, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Su Varlığımız ve İklim Değişikliği
  Ağırbaş E.
  Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu, Artvin, Türkiye, 23 Aralık 2022
 2. Antarktika Yarımadası Kıta Sahanlığında 2019 Yılı Antarktik Yaz Dönemi Pigment Kompozisyonu
  Ağırbaş E., Feyzioğlu A. M., Başar E., Yıldız İ., Altınok İ., Öztürk R. Ç.
  5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Türkiye, 01 Haziran 2022
 3. Microplastics in the coastal waters and sediments of the Southern Black Sea
  Aytan Ü., Esensoy F. B., Şentürk Y., Öztekin A., Arifoğlu E., Ağırbaş E., Karaoğlu K.
  Marine ecosystems: Research and Innovations, Odessa, Ukrayna, 27 - 29 Ekim 2021
 4. Recent Trends in Size-Fractionated Primary Production along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Şahin A.
  Marine cosystems: Reseach and Innovations, Odessa, Ukrayna, 27 - 29 Ekim 2021, ss.1
 5. Seasonality of Phytoplankton Size Classes and Pigment Indices along the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., KARADENİZ M. N.
  2nd International Symposium on Biodiversity Research, Rize, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2020
 6. Arktik ve Antarktik Kutup Bölgeleri 2019 Yaz Dönemi Synechococcus Spp Dağılımı
  FEYZİOĞLU A. M., BAŞAR E., YILDIZ İ., AĞIRBAŞ E., ALTINOK İ., ÖZTÜRK R. Ç.
  4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Türkiye, 22 Ekim 2020
 7. Güneydoğu Karadeniz’de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu
  Aytan Ü., Esensoy F. B., Şentürk Y., Öztekin A., Ağırbaş E., Karaoğlu K.
  II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-, ss.189-192
 8. Spatio-Temporal Changes of Some Physico-Chemical Parameters in the South-Western Black Sea during Autumn and Winter Cruises
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., BAYTAŞOĞLU H.
  II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaycan, 11 - 15 Eylül 2018, ss.115
 9. Güneydoğu Karadeniz Yüzey Sularında Fitoplankton Boy Gruplarının Zamansal Değişimi
  AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Karadeniz M. N., Genç N.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-
 10. Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler
  AYTAN Ü., Esensoy Şahin F. B., Şentürk Y., AĞIRBAŞ E.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-
 11. Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler
  AYTAN Ü., Esensoy Şahin F. B., Şentürk Y., AĞIRBAŞ E.
  III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-
 12. Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea
  AYTAN Ü., ŞENTÜRK Y., ESENSOY ŞAHİN F. B., KARAOĞLU K., AĞIRBAŞ E.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.98
 13. Euphotic Depth Dynamics of Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived from HPLC Pigment Analysis in the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., Genç N., Karadeniz M. N., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., AYTAN Ü.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.159
 14. Temporal Changes of Phytoplankton Primary Production in Surface Waters of the South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A., Bakırcı M., Karadeniz M. N., AYTAN Ü.
  3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.477
 15. Güney Doğu Karadeniz’de Yaz-Sonbahar 2015 periyodunda Pleurobrachia pileus besin kompozisyonu
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.22
 16. Experimental Study on the Biokinetics oF Cs-137 in Sea Snail (Rapana venosa)
  Şirin M., Baltaş H., Dalgıç G., Çevik U., Ağırbaş E., Mazlum R. E.
  2 nd International Science Symposium “Science Festival” (ISS2017), Tbilisi, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.128
 17. Seasonal Dynamics of Phytoplankton Size Classes (PSC) derived from HPLC Pigment Analysis along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Aytan Ü., Koral S., Şahin A.
  Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.-
 18. Spatio-Temporal Abundance of Pleurobrachia pileus (Müller, 1776) from the South-Eastern Black Sea
  MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., AYTAN DOS SANTOS FRANCA GASPAR VALENTE Ü.
  ECOLOGY 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.317
 19. Seasonal Dynamics of Size Fractioned Primary Production along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Karadeniz M. N.
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017
 20. “Feeding ecology of Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) in the South Eastern Black Sea”
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  FABA 2016 (International Symposium on Fisheries and Aquatic Science), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.42
 21. Seasonal Changes in Phytoplankton Size Classes (PSC) Derived from In-Situ Pigment Data along the South-Eastern Black Sea
  Ağırbaş E., Bakırcı M., Karadeniz M. N., Aytan Ü.
  FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.-
 22. Spatio-Temporal Changes in Size-Fractioned Primary Production within Photic Zone: South-Eastern Black Sea
  AĞIRBAŞ E., ŞAHİN A., AYTAN Ü.
  1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS’16), Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, ss.12
 23. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776) Beslenme Ekolojisi
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.48-49
 24. Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Pleurobrachia pileus (O. F. MÜLLER, 1776)’ ların Beslenme Ekolojisi
  MAZLUM R. E., AYTAN Ü., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.59-60
 25. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Fitoplankton Boy Gruplarının Pigmente Dayalı Tahmini
  AĞIRBAŞ E., Bakırcı M., Özden Y., AYTAN Ü., Şahin A., YILDIZ I.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.236-237
 26. Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı
  Aytan Ü., Şentürk Y., Usta R., Esensoy F. B., Yıldız İ., Mazlum R. E., Ağırbaş E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.-, ss.54-55
 27. Güneydoğu Karadeniz'de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı
  AYTAN Ü., Şentürk Y., SAHIN F. B. E., Usta R., Yıldız İ., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.65-66
 28. Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Fitoplankton Üzerindeki Otlama Baskısı
  Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., Agırbas E.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.37-38
 29. Fitoplankton Boy Gruplarına Dayalı Birincil Üretimin Zamansal ve Alansal Değişimi: Güneydoğu Karadeniz
  AĞIRBAŞ E., Şahin A., Bakırcı M., Usta R., AYTAN Ü.
  Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.43-44
 30. Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea
  AYTAN Ü., VALENTE A., Şentürk Y., Usta R., Esensoy Şahin F. B., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, İspanya, 25 - 27 Mayıs 2016
 31. Grazing by microzooplankton in the South Eastern Black Sea
  AYTAN Ü., FEYZIOGLU A. M., VALENTE A., AĞIRBAŞ E., Fileman E.
  ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium, Bergen, Norveç, 9 - 13 Mayıs 2016
 32. Recent changes in SST, surface chlorophyll-a, primary production and wind stress along the South-Eastern Black Sea Ecosystem
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., AYTAN Ü., Valente A., YILDIZ I.
  Regional Workshop Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2015, cilt.-, ss.16-0
 33. Microbial Food Web Dynamics in Coastal Waters of the South Eastern Black Sea: Mixing Versus Stratification Period
  Aytan Ü., Feyzioğlu A. M., Ağırbaş E., Valente A.
  Ecology at the Interface Conference, Rome, İtalya, 21 - 25 Eylül 2015, ss.12-21
 34. Occurrence of acanthochitona crinite (Pennant, 1777) (Mollusca: Polyplacophora) from the Black Sea Coast of Turkey
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ U.
  MACODESU 2015,Marine Coastal Development Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.104
 35. Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu
  AYTAN Ü., Şentürk Y., Esensoy Şahin F. B., Usta R., Bakırcı M., Özden Y., MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E.
  18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.-
 36. Güney Doğu Karadeniz Ekosisteminde Fitoplankton Boy Gruplarının Birincil Üretim Miktarlarının Alansal Değişimi
  AĞIRBAŞ E., Şahin A., AYTAN Ü., Bakırcı M., Usta R., Şentürk Y., Esensoy B., Özden Y.
  18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.70
 37. Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776)’ un bolluk ve Ekolojisi (2014-2015)
  MAZLUM R. E., AĞIRBAŞ E., AYTAN Ü., Özden Y.
  18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.16, sa.2, ss.137-149
 38. Recent trends of chlorophyll-a and phytoplankton size classes in the Atlantic Ocean
  AĞIRBAŞ E., Martinez-Vicente V., Brewin R. J., Racault M., Airs R., Llewellyn C.
  the 20 years of AMT conference, Plymouth, Birleşik Krallık, 23 - 25 Haziran 2015, ss.16
 39. Güney Karadeniz Kıyısal Ekosistemindeki Endemik Gobiidae Türleri ve Dağılımları
  ENGİN S., GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., IRMAK E., SEYHAN D., AKDEMİR T., ÖZDEN U.
  Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015
 40. Mollusca Fauna Inhabiting Hard Substrate Assemblages Along the Southern Black Sea Coast
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ U.
  "FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.441
 41. Multi-Decadal Changes in The Southern Black Sea Ecosystem and Anchovy Fishery
  Ağırbaş E., Engin S., Akdemir T.
  International Symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA), Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.29
 42. Karadeniz Ekosisteminin Meteorolojik Yönden Analizi
  AĞIRBAŞ E., ENGİN S., ÇAKIROĞLU M., CEVHER K.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013
 43. Integration of ecological indicators within a network of observations in the Atlantic Ocean
  RACAULT M., SATHYENDRANATH S., PLATT T., AĞIRBAŞ E., MARTINEZ-VICENTE V., BRUUN J.
  ICES Annual Science Conference, Bergen, Norveç, 17 - 21 Eylül 2012, ss.25
 44. Activity concentrations of natural and artificial radionuclides in macroalgaes, sediment and seawater, in Rize, Turkey
  AKÇAY N., KESER R., GORUR F. K., AĞIRBAŞ E., KOBYA A. İ., OKUMUŞOĞLU N. T.
  29th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.92
 45. Determination of Heavy Metal Concentrations in Macroalgaes Using Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry, in Rize
  AKÇAY N., KESER R., GORUR F. K., AĞIRBAŞ E., OKUMUŞOĞLU N. T.
  29th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.91
 46. Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Birincil Üretim-Fitoplankton Etkileşimi ve Ekolojik Etkileri
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2012, cilt.-, ss.66-0
 47. Güneydoğu Karadeniz Makrobentik Omurgasız Çeşitliliği
  GÖZLER A. M., AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü.
  Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2012, cilt.-, ss.106-0
 48. Integration of Ecological Indicators with the Global Network of Ocean Observations
  Racault M., Platt T., Sathyendranath S., Ağırbaş E., Martınez-Vıcente V., Bruun J.
  Effects of Climate Change on the World’s Ocean, Yeosu, Güney Kore, 15 - 19 Mayıs 2012, ss.35
 49. Decadal changes in chlorophyll-a and phytoplankton size fractions (PSF) derived from in-situ pigment data from the Atlantic Meridional Transect program (AMT)
  AĞIRBAŞ E., LLEWELLYN C. A., RACAULT M., BREWIN R. J. W., MARTINEZ-VICENTE V., POULTON A.
  2nd ICES/PICES Conference for Early Career Scientists "Oceans of Change, Palma De Mallorca, İspanya, 24 - 27 Nisan 2012, ss.25
 50. WP6 Ecosystem indicators Annual Meeting
  RACAULT M. F., TREVOR P., SATHYENDRANATH S., AĞIRBAŞ E., MARTINEZ VICENTE V.
  Green Seas, Cape-Town, Güney Afrika, 12 - 15 Aralık 2011
 51. Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  Picoplankton Dynamics during late spring 2010 in the South Eastern Black Sea, Odessa, Ukrayna, 1 - 04 Kasım 2011, cilt.-, ss.176-0
 52. Temporal change in chlorophyll a and phytoplankton functional types during the AMT program within the 1st optical depth 1995 2010
  AĞIRBAŞ E., MARTINEZ VICENTE V., BREWIN R., LLEWELLYN C.
  Plankton 2011 Symposium, Plymouth, Birleşik Krallık, 22 - 23 Eylül 2011
 53. Heterotrophic Nanoflagellates and Bacteria dynamics in the South-eastern Black Sea during late spring 2010
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  ICES Annual Science Conference, Gdanks, Polonya, 19 - 23 Eylül 2011, cilt.-, ss.22-0
 54. Determination of radioactivity levels and heavy metal in fish (engraulis encrasicolus) type comsume in Rize
  BALTAŞ H., ŞİRİN M., CEVIK U., Ağırbaş E., DAMLA N.
  28th International Physics Congress of Turkish Physical Society, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.22
 55. Abundance and Biomass of Cyanobacteria Synechococcus spp. in South-eastern Black Sea during late spring 2010
  KOPUZ Ü., FEYZIOGLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  Young Sea Researchers Conference, Sevastapol, Ukrayna, 3 - 05 Mayıs 2011, cilt.-, ss.267-0
 56. Weekly Variation of Surface Chl a Concentration in Southeastern Black Sea Area
  KOPUZ Ü., FEYZİOĞLU A. M., AĞIRBAŞ E.
  International Conference on Fishery and Aquaculture, 26 - 28 Mayıs 2010
 57. Vertical Variation of Nutrient Content in the Trabzon Coast (South-eastern Black Sea) during the Fall of 2009
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., KOPUZ Ü.
  International Conference on Fishery and Aquaculture, Galati, Romanya, 26 - 28 Mayıs 2010, cilt.-, ss.96-0
 58. Temporal variation of hydrochemical parameters in the Trabzon coast (Southeastern Black Sea) during the spring of 2009
  AĞIRBAŞ E., FEYZIOGLU A. M., KOPUZ Ü.
  CIESM- 39th Congress, Venice, İtalya, 10 - 15 Mayıs 2010, cilt.-, ss.424-0
 59. Türkiye nin Doğu Karadeniz kıyıları Cystoseira barbata fasiesinin omurgasız faunası
  KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M., ENGİN S.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi (Makale olarak yayımlandı), Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010
 60. Güneydoğu Karadeniz kıyısal ekosistemi poliket faunası
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü., GÖZLER A. M., ENGİN S.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları 8. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010
 61. Zooplankton populasyonlarında Neutral red boyama tekniği ile canlı ölü organizmaların belirlenmesi
  FEYZİOĞLU A. M., KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E.
  15. Ulusal Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009
 62. Doğu Karadeniz kıyısal ekosistemi Mytilaster lineatus fasiesinin omurgasız faunasının derinliğe bağlı dağılımı
  AĞIRBAŞ E., KOPUZ Ü., GÖZLER A. M.
  15. Ulusal Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009
 63. Türkiye’nin Doğu Karadeniz kıyıları Isopoda (Craustacea) Faunası
  KOPUZ Ü., AĞIRBAŞ E., GÖZLER A. M.
  15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, cilt.-, ss.370-0
 64. The Recent Changes of the Turkish Anchovy Fishery in the Black Sea with Special Reference to Climate Change
  AĞIRBAŞ E., SEYHAN K., KASAPOĞLU N., FEYZİOĞLU A. M., ÜSTÜNDAĞ E., ERÜZ C.
  2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, SOFYA, Bulgaristan, 6 - 09 Ekim 2008, ss.104
 65. Doğu Karadeniz de Mezgit Balığının Populasyon Yapısı
  GÖZLER A. M., ŞAHİN C., HACIMURTAZAOĞLU N., AĞIRBAŞ E.
  14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007
 66. Doğu Karadeniz’de 2004 Yılı Avlanma Sezonunda Avlanan Pasifik Kefali (Mugil so-iuy Basilewski, 1855)’nin Bazı Populasyon Parametreleri
  GÖZLER A. M., Engin S., KORAL S., ŞAHİN C., AĞIRBAŞ E.
  XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.12
 67. Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma
  ŞAHİN C., HACIMURTAZAOĞLU N., GÖZLER A. M., KALAYCI F., AĞIRBAŞ E.
  14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007

Akademik İdari Deneyim

2023 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2022 - Devam Ediyor Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2016 - Devam Ediyor Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2015 - 2016 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2014 - 2016 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2013 - 2015 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
2012 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Planktonik Çalışmalarda CHEMTAX Uygulamaları, Doktora, 2021 - 2022
Fitoplankton Ekolojisi ve Dinamiği, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Ekoloji, Lisans, 2021 - 2022
İklim Değişikliği ve Oşinografi, Doktora, 2021 - 2022, 2019 - 2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği , Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Karadeniz Oşinografisi , Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2014 - 2015
Okyanus Asidifikasyonu (asitleşmesi) ve Denizel Ekosistem Üzerindeki Potansiyel Etkileri, Doktora, 2020 - 2021
Su Ürünlerinde Kromatografik Analizler , Doktora, 2021 - 2022
Denizel Toksik Mikroalgler , Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2014 - 2015
Ekolojik İndikatör ve Uzun Dönemli Analizler , Doktora, 2020 - 2021
Sucul Yaşam , Lisans, 2020 - 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği-II , Lisans, 2019 - 2020
Yüzme ve Can Kurtarma , Lisans, 2019 - 2020
Biyolojik Oşinografi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Meteoroloji, Lisans, 2019 - 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği-I , Lisans, 2019 - 2020
Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, Lisans, 2015 - 2016
Planktonoloji, Lisans, 2015 - 2016
Mesleki İngilizce, Lisans, 2015 - 2016
TEMEL İSTATİSTİK, Lisans, 2015 - 2016
Birincil Üretim Modelleri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Akuatik Primer Prodüktivite, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Denizel Planktonik Bir Hücrelileri Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Besin Zincirinde Enerji Akışı, Yüksek Lisans, 2014 - 2015

Yönetilen Tezler

Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz kıyıları hidrografik özelliklerinin mevsimsel değişimi, Yüksek Lisans, S.NUR(Öğrenci), 2021
Ağırbaş E., Karadeniz Türkiye kıyıları yağış miktarlarının meteorolojik yönden değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, E.ERSOY(Öğrenci), 2019
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz'de pigmente dayalı fitoplankton boy grupları ve pigment indeksleri, Yüksek Lisans, M.NURİYE(Öğrenci), 2019
Ağırbaş E., Pigment analizinde kromatografik ayırma parametreleri, Yüksek Lisans, O.AKYÜZ(Öğrenci), 2019
Ağırbaş E., Karadeniz Türkiye kıyıları deniz suyu yüzey sıcaklıklarının meteorolojik yönden değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, A.METİN(Öğrenci), 2019
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz’de Pigmente Dayalı Fitoplankton Boy Gruplarının Fotik Bölge Dinamiği, Yüksek Lisans, N.GENÇ(Öğrenci), 2018
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz Kıyıları (Artvin-Giresun) Birincil Üretim Miktarlarının Mevsimsel Değişimi, Yüksek Lisans, M.BAKIRCI(Öğrenci), 2017
Ağırbaş E., Güneydoğu Karadeniz Kıyıları (Artvin-Giresun) Pigment Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi, Yüksek Lisans, P.TÜRKMEN(Öğrenci), 2016
Ağırbaş E., Güney Doğu Karadeniz Kıyıları (Rize) Diatom/Dinoflagellat Oranları ve Pigment Kompozisyonun Zamansal Değişimi, Yüksek Lisans, L.KOCA(Öğrenci), 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Journal of Oceanography & Aquaculture (IJOAC), Editör, 2018 - Devam Ediyor
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , Editör, 2017 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2022
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
MARINE POLLUTION BULLETIN, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2019
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2018
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2018
EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2018
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
SPRINGERPLUS, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Yunus Arastirma Bülteni, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
MARINE BIOLOGY RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016
CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2015
AQUATIC ECOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2015
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2015
TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011

Bilimsel Danışmanlıklar

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Trabzon, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2016 - Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ağırbaş E., 4. Uluslararası Üni-Dokap Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Giresun, Türkiye, Ekim 2021

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Su Yönetimi, Barajlar ve Enerji Sempozyumu, Katılımcı, Artvin, Türkiye, 2022
5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı , Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Davetli Konuşmacı, Rize, Türkiye, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Davetli Konuşmacı, Rize, Türkiye, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Davetli Konuşmacı, Rize, Türkiye, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Davetli Konuşmacı, Rize, Türkiye, 2022
Yerelden Ulusala İklim Ağı Projesi, Davetli Konuşmacı, Trabzon, Türkiye, 2021
4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı , Katılımcı, Kocaeli, Türkiye, 2020
DSÇD'ye Göre Ekonomik ve Sosyal Analiz ve Önlemler Programı Çalıştayı, Katılımcı, Bolu, Türkiye, 2017
DSÇD Kapsamında Çevresel Hedefler ve İzleme/Raporlama Faaliyetleri” Çalıştayı, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2017
DSÇD Kapsamında Gerçekleştirilecek İlk Değerlendirme ve İyi Çevresel Durum (İÇD) Tanımları Çalıştayı, Katılımcı, Samsun, Türkiye, 2017
Regional Workshop on Black Sea Marine Ecosystems and Fisheries, Davetli Konuşmacı, Trabzon, Türkiye, 2015
Ecology at the Interface Conference, Katılımcı, Roma, İtalya, 2015
MACODESU, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2015
The 20 YEARS OF AMT CONFERENCE, Katılımcı, Plymouth, Birleşik Krallık, 2015
Effects of Climate Change on the World’s Ocean, Katılımcı, Yeosu, Güney Kore, 2012
2nd ICES/PICES Conference for Early Career Scientists "Oceans of Change", Katılımcı, Palma, İspanya, 2012
Ecosystem indicators Annual Meeting Green Seas, Katılımcı, Cape Town, Güney Afrika, 2011
Black Sea Outlook Conference, Katılımcı, Odesa, Ukrayna, 2011
Plankton 2011 Symposium, Katılımcı, Plymouth, Birleşik Krallık, 2011
ICES Annual Science Conference, Katılımcı, Gdansk, Polonya, 2011
39th CIESM Congress, Katılımcı, Venezia, İtalya, 2010
2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, Katılımcı, Sofija, Bulgaristan, 2008

Araştırma Alanları

Hidrobiyoloji, Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Biyolojik Oşinografi, Temel Bilimler