Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Arakesitinde Disiplinler Arası Eğitimin Önemi

Artium Mimarlık Planlama Sanat ve Tasarım, vol.7, no.2, pp.82-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on Construction Systems of Double Skin Facades

Gazi University Journal of Science, vol.30, no.1, pp.17-30, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Bina Cephelerinde Titanyum Çinko Levha Uygulamaları

Yalıtım, no.155, pp.48-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Changes In Rural Architecture: Urbanisation In The Rural Eastern Black Sea Region Of Turkey

Online Journal Of Art And Design, vol.5, no.1, pp.24-45, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bodrum Duvarlarında Zemin Suyuna Bağlı Oluşan Hasarlar Ve Yalıtım Önlemleri

Uluslararası Hakemli Tasarım Ve Mimarlık Dergisi, vol.2, no.4, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bina Cephelerinde Saydam Yalıtım Malzemesi Kullanımı

Yapı Dünyası, no.227, pp.37-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Enerji Etkin Tek Tabakalı Cephelerde Güneş Kontrolü

Tesisat Mühendisliği, no.144, pp.5-10, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sustainable Materials in Black Sea Vernacular Architecture; Wood and Stone

The Journal of International Social Research, vol.7, no.35, pp.394-405, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fire Safety in Atrial Constructions and Effects of Architectural Decisions

International Journal of Academic Research, vol.6, no.1, pp.11-17, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Solar Control Methods Used In Energy Efficient Double Skin Façades

International Journal of Academic Research, Part A: Applied and Natural Sciences, vol.5, no.6, pp.96-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi

Tesisat Mühendisliği, no.126, pp.55-67, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Nitelikli Konut Tasarımı

Yapı Dünyası, no.187, pp.58-63, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri: Solar Wall Örneği

Yapı Dünyası, no.186, pp.43-47, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

VAPOR AND HEAT TRANSFER IN THE TIMBER FRAME OF EVALUATION ACCORDING TO THE TS 825 HEAT INSULATION STANDARD

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), vol.6, no.4, pp.1053-1060, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yapılarda Güneş Enerjisinin Etkin Kullanımında Yeni Cephe Yaklaşımları

tesisat dergisi, no.141, pp.166-180, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect Of Cross Laminated Wood Material On Sustainable Housing Design

International (Bio) Climate Change Symposium, Erzurum, Turkey, 24 - 25 March 2022, pp.1-16

Evaluation Of The Studies On Energy Savings With Green Walls

1st International Architectural Sciences and Applications Symposium (IArcSAS), Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.291

EĞİTİM YAPILARINDA ISIL KONFOR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ , İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.1073-1084

Mimarlık Eğitiminde Uygulamalı Derslerin ve Stajların Önemi

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1056-1066

The Importance of Architectural Knowledge in Civil Engineering Education In The Context Of Interdisciplinary Cooperatıon In Higher Education

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.79

Evaluation Of Sustainability Concept At K12 School

ARCDESIGN’18, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.535-547

Evaluation of a New Teaching Method for Theoretical Courses in Architectural Education

7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Budapest, Hungary, 27 - 29 October 2016, pp.1-9

Application of Transparent Insulation in Designs of Energy Efficient Building Skins

International Conference on Architecture & Civil Engineering, ICAACE , Dubai, United Arab Emirates, 9 - 10 October 2016, pp.32-38

Bina Cephelerinde Titanyum Çinko Levha Uygulamaları

8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.1-8

Kış Dönemi İçin Yapı Kabuğunda Saydam Yalıtım Uygulaması Üzerine Bir Çalışma

XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB , İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.2097-2106

Energy Saving With Double-Skin Glazed Facades In Multi-Storey Buildings

IEEES6, The Sixth International Exergy, Energy And Environment Symposium, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2013, pp.282-289

Vapor and Heat Transfer in the Timber Frame of Evaluation According to the TS 825 Heat Insulation Standard

International Participated Construction Congress, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2011, pp.1

Mimarlık Eğitimi Sürecinde Öğrenme ve Bellek İzi

7th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.218-223

İklimsel Verilerin Geçmişten Günümüze Konut Tasarımına Etkileri

7th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 28 - 29 April 2011, pp.92-97

Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB , İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.487-498

Low Energy Building Design

1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.280-299

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji Ölçeğinde Geleceğin Kentleri

6th International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 29 - 30 April 2010, pp.329-335 Sustainable Development

Urban Regeneration Project and Assessment For Trabzon Pelitli District

IAPS, International Symposium on ‘Revitalizing Built Environments: Requalifying Old Places For New Uses, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.1-9

The Adventure Of Three Historical Buildings Tangent To The Road In Trabzon

IAPS, International Symposium on ‘Revitalizing Built Environments: Requalifying Old Places For New Uses, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.1-9

The Changes in Rural Architecture: Trabzon As A Case

Lıvenarch IV, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, pp.641-653

Seeking Zero Energy In Multi-Storey Buildings

Livenarch IV, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2009, pp.1317-1323

Books & Book Chapters

Energy Efficiency in Cross Laminated Timber (CLT) Buildings

in: Architectural Sciences and Technology, Murat Dal, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.247-267, 2021

Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Eğitim Yapıları Tasarımı

in: Eğitim Yapıları ve Tasarımı, Al Şensoy S., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.325-352, 2019

Energy Saving with Double-Skin Glazed Facades in Multistorey Buildings

in: Progress in Exergy, Energy, and the Environment, İbrahim Dinçer,Adnan Midilli,Haydar Küçük, Editor, Springer, Cham, Basel, pp.533-540, 2014