Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sünnet yapılan gömük penisli hastada gelişen prepisyum adezyonunun yönetilmesi

17. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 October 2023

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde LHRH Agonistleri ve Yaşam Kalitesi

Ürolojik Cerrahi Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Rize Bölgesel Toplantısı, Rize, Turkey, 10 June 2023

Hidroselektominin Seks Steroid Hormon Düzeyleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Üroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 21 November 2020

Post Menapozal Kadınlarda Metabolik Sendromun Aşırı Aktif Mesane Semptomları Üzerine Etkisi

7. KAHEKON Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 14 October 2018 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Komplike İdrar Yolu Enfeksiyonuna Yaklaşım

in: Aile Hekimliği Aciller, Ardıç Cüneyt, Editor, EMA Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.155-165, 2022

PRIAPIZME YAKLAŞIM ve YÖNETIM

in: Ürolojide Temel Yaklaşımlar ve Yönetimler, KABAY Şahin,ÖZLÜLERDEN Yusuf, ÇELEN Sinan, GÜNSEREN Kadir Ömür, BAŞER Aykut, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.241-251, 2019

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

64

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals