Education Information

Education Information

 • 2011 - 2020 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Hadis Usûlünün Gelişiminde İbnu's-Salah'ın Mukaddime'sinin Yeri

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  Muhammediye adlı manzum eserdeki hadislerin tahric ve değerlendirmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü