Education Information

Doctorate, Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey 2001 - 2006
Postgraduate, Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey 1996 - 2000
Undergraduate, Karadeniz Technical University, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey 1992 - 1996

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 2015
Education Management and Planning, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Uygulamalı Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2013
Education Management and Planning, Yöntem Geçerliliği ve Ölçüm Belirsizliği Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012
Education Management and Planning, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2012
Education Management and Planning, Türkiye Patent Enstitüsü Patent Eğitim Seti Eğiticilerin Eğitimi, Türkiye Patent Enstitüsü, 2012
Education Management and Planning, LC - MS / MS Teknolojisi ve Uygulama Alanları Eğitim Semineri, Rize Üniversitesi, 2009

Dissertations

Doctorate, BAZI YENİ 1,2,4-TRİAZOLLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya , 2006
Postgraduate, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO METALLERİ YARDIMI İLE SUDAKİ KLOR ARTIKLARININ GİDERİLMESİ, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2000

Research Areas

Chemistry, Analytical Chemistry, Electromagnetic Methods, Chromatographic Analysis, Spectroscopical Methods, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2018 - Continues
Associate Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013 - 2018
Assistant Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2008 - 2013
Lecturer PhD, Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007 - 2008
Research Assistant, Karadeniz Technical University, Rize Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1999 - 2007

Advising Theses

İslamoğlu F., Bazı triazol türevi bileşiklerin pKa değerlerinin farklı çözücü ortamlarında termodinamik parametreler yardımı ile incelenmesi, Doctorate, N.ERDOĞAN(Student), 2021
İSLAMOĞLU F., BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİDİK İYONLAŞMA SABİTİ DEĞERLERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER YARDIMI İLE HESAPLANMASI, Postgraduate, Z.HAŞİMOĞLU(Student), 2015
İSLAMOĞLU F., BAZI 2-SÜBSTİTÜE PERİMİDİN TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI, Postgraduate, T.TANYEL(Student), 2015
İSLAMOĞLU F., BAZI 1,2,4-TRİAZOL-3-ON TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI, Postgraduate, Z.LEVENT(Student), 2015
İSLAMOĞLU F., MEBENDAZOL ÇEKİRDEĞİ İÇEREN BAZI 2-SUBSTİTÜE BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ, Postgraduate, K.ÇAKIR(Student), 2014
İSLAMOĞLU F., BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİTLİK SABİTİ DEĞERLERİNİN SUSUZ ORTAMDA BELİRLENMESİ, Postgraduate, E.BAL(Student), 2013
İSLAMOĞLU F., BAZI YENİ BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE BELİRLENMESİ, Postgraduate, N.ERDOĞAN(Student), 2013
İSLAMOĞLU F., THYMUS PRAECOX OPİZ SUBSP. CAUCASİCUS VAR. CAUCASİCUS EKSTRAKSTLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLERİN KROMATOGRAFİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ, Postgraduate, D.ÇAVUŞ(Student), 2011
İSLAMOĞLU F., BAZI YENİ 1,2,4-TRİAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE SUSUZ ORTAMDA İNCELENMESİ, Postgraduate, E.ÇOLAK(Student), 2011

Jury Memberships

Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2015
Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, September, 2014

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

TORUL O., DURAN C., İSLAMOĞLU F., BİRİNCİ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Trabzon'un Akçaabat İlçesindeki Süt Örneklerinde Ağır Metal Miktarının Belirlenmesi, 2014 - 2017
BAL ALTUNTAŞ D., AKGÜL G., İSLAMOĞLU F., Erdoğan N., YOLCU M., Project Supported by Higher Education Institutions, Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Glikoz Biyosensör Geliştirilmesi., 2015 - 2016
AKYÜZ TURUMTAY E., AKBULUT M., İSLAMOĞLU F., BAYKAL H., ŞAVŞATLI Y., KILIÇKAYA SELVİ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Laurocerasus officinalis Roem. Meyvesinden Aktif Bileşenlerin Preparatif HPLC ile İzolasyonu ve Aydınlatılması, 2012 - 2016
AKYÜZ TURUMTAY E., İSLAMOĞLU F., KILIÇKAYA SELVİ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Lamiaceae Familyasından Üç Türün Antosiyanidinlerinin HPLC-UV ve HPLC-MS ile Aydınlatılması, 2012 - 2014
TORUL O., İSLAMOĞLU F., Project Supported by Higher Education Institutions, Organik Çay Tarımı Yapılacak Toprakların Kimyasal Analizleri, 2012 - 2013
TORUL O., İSLAMOĞLU F., AKYÜZ TURUMTAY E., Project Supported by Higher Education Institutions, Thymus Praecox Subsp. Caucasicus Var. Caucasicus Bitkisinin Fenolik Bileşiklerinin Ekstraksiyonunun Çeşitli Yöntemler İle Geliştirilmesi Ve Elde Edilen Ekstraktların Spektrofotometrik Toplam Fenolik Madde Tayinleri, 2010 - 2011

Metrics

Congress and Symposium Activities

2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Attendee, Kars, Turkey, 2015
Fizik ve Yenilikçi Teknolojiler Çalıştayı, Attendee, Rize, Turkey, 2014
1. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, K.Maraş, Turkey, 2014
III. Eser Analiz Çalıştayı, Attendee, Tokat, Turkey, 2014
1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
II. Eser Analiz Çalıştayı, Attendee, Trabzon, Turkey, 2012
Kromatografi 2012, Attendee, Tokat, Turkey, 2012
Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı-Trabzon, Attendee, Trabzon, Turkey, 2011
Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı-Rize, Attendee, Rize, Turkey, 2011
V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2010
Kromatografi 2009, Attendee, Trabzon, Turkey, 2009
5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Attendee, Ordu, Turkey, 2009
6th Aegean Analytical Chemistry Days, Attendee, Denizli, Turkey, 2008
IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, Elazığ, Turkey, 2008
International Conference on Organic Chemistry, Attendee, Erzurum, Turkey, 2007
XX. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Kayseri, Turkey, 2006
III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Attendee, Çanakkale, Turkey, 2006
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Kars, Turkey, 2004

Non Academic Experience

Business Establishment Private, Güneyce Çay, Laboratuvar
Business Establishment Private, Doğuş Çay, Laboratuvar