Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Kimya, Türkiye 2001 - 2006
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, -, Kimya, Türkiye 1996 - 2000
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye 1992 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Uygulamalı Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Yöntem Geçerliliği ve Ölçüm Belirsizliği Kursu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2012
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Türkiye Patent Enstitüsü Patent Eğitim Seti Eğiticilerin Eğitimi, Türkiye Patent Enstitüsü, 2012
Eğitim Yönetimi ve Planlama, LC - MS / MS Teknolojisi ve Uygulama Alanları Eğitim Semineri, Rize Üniversitesi, 2009

Yaptığı Tezler

Doktora, BAZI YENİ 1,2,4-TRİAZOLLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya , 2006
Yüksek Lisans, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO METALLERİ YARDIMI İLE SUDAKİ KLOR ARTIKLARININ GİDERİLMESİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2000

Araştırma Alanları

Kimya, Analitik Kimya, Elektroanalitik Yöntemler, Kromatografi, Spektroskopik Yöntemler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2008 - 2013
Öğretim Görevlisi Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007 - 2008
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1999 - 2007

Yönetilen Tezler

İslamoğlu F., Bazı triazol türevi bileşiklerin pKa değerlerinin farklı çözücü ortamlarında termodinamik parametreler yardımı ile incelenmesi, Doktora, N.ERDOĞAN(Öğrenci), 2021
İSLAMOĞLU F., BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİDİK İYONLAŞMA SABİTİ DEĞERLERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER YARDIMI İLE HESAPLANMASI, Yüksek Lisans, Z.HAŞİMOĞLU(Öğrenci), 2015
İSLAMOĞLU F., BAZI 2-SÜBSTİTÜE PERİMİDİN TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI, Yüksek Lisans, T.TANYEL(Öğrenci), 2015
İSLAMOĞLU F., BAZI 1,2,4-TRİAZOL-3-ON TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI, Yüksek Lisans, Z.LEVENT(Öğrenci), 2015
İSLAMOĞLU F., MEBENDAZOL ÇEKİRDEĞİ İÇEREN BAZI 2-SUBSTİTÜE BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, K.ÇAKIR(Öğrenci), 2014
İSLAMOĞLU F., BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ASİTLİK SABİTİ DEĞERLERİNİN SUSUZ ORTAMDA BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, E.BAL(Öğrenci), 2013
İSLAMOĞLU F., BAZI YENİ BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, N.ERDOĞAN(Öğrenci), 2013
İSLAMOĞLU F., THYMUS PRAECOX OPİZ SUBSP. CAUCASİCUS VAR. CAUCASİCUS EKSTRAKSTLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLERİN KROMATOGRAFİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ, Yüksek Lisans, D.ÇAVUŞ(Öğrenci), 2011
İSLAMOĞLU F., BAZI YENİ 1,2,4-TRİAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE SUSUZ ORTAMDA İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, E.ÇOLAK(Öğrenci), 2011

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eylül, 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

TORUL O., DURAN C., İSLAMOĞLU F., BİRİNCİ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Trabzon'un Akçaabat İlçesindeki Süt Örneklerinde Ağır Metal Miktarının Belirlenmesi, 2014 - 2017
BAL ALTUNTAŞ D., AKGÜL G., İSLAMOĞLU F., Erdoğan N., YOLCU M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Glikoz Biyosensör Geliştirilmesi., 2015 - 2016
AKYÜZ TURUMTAY E., AKBULUT M., İSLAMOĞLU F., BAYKAL H., ŞAVŞATLI Y., KILIÇKAYA SELVİ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Laurocerasus officinalis Roem. Meyvesinden Aktif Bileşenlerin Preparatif HPLC ile İzolasyonu ve Aydınlatılması, 2012 - 2016
AKYÜZ TURUMTAY E., İSLAMOĞLU F., KILIÇKAYA SELVİ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Lamiaceae Familyasından Üç Türün Antosiyanidinlerinin HPLC-UV ve HPLC-MS ile Aydınlatılması, 2012 - 2014
TORUL O., İSLAMOĞLU F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik Çay Tarımı Yapılacak Toprakların Kimyasal Analizleri, 2012 - 2013
TORUL O., İSLAMOĞLU F., AKYÜZ TURUMTAY E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thymus Praecox Subsp. Caucasicus Var. Caucasicus Bitkisinin Fenolik Bileşiklerinin Ekstraksiyonunun Çeşitli Yöntemler İle Geliştirilmesi Ve Elde Edilen Ekstraktların Spektrofotometrik Toplam Fenolik Madde Tayinleri, 2010 - 2011

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi, Katılımcı, Kars, Türkiye, 2015
Fizik ve Yenilikçi Teknolojiler Çalıştayı, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2014
1. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, K.Maraş, Türkiye, 2014
III. Eser Analiz Çalıştayı, Katılımcı, Tokat, Türkiye, 2014
1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
II. Eser Analiz Çalıştayı, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2012
Kromatografi 2012, Katılımcı, Tokat, Türkiye, 2012
Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı-Trabzon, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2011
Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı-Rize, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2011
V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2010
Kromatografi 2009, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2009
5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Katılımcı, Ordu, Türkiye, 2009
6th Aegean Analytical Chemistry Days, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2008
IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2008
International Conference on Organic Chemistry, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2007
XX. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2006
III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2006
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Kars, Türkiye, 2004

Akademi Dışı Deneyim

Ticari Kuruluş Özel, Güneyce Çay, Laboratuvar
Ticari Kuruluş Özel, Doğuş Çay, Laboratuvar