Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2015 - Continues Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi , Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sosyal Bilgiler Eğitimi , Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi , Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İdeal Vatandaşlık Anlayışlarına Yönelik Bir Anlatı Sorgulaması

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 Postgraduate

  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Eğitim Bilgi, Deneyim ve Uygulamaları

  Anadolu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi