Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2014 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

Courses

 • Undergraduate Vatandaşlık Bilgisi Sustainable Development

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Küreselleşme ve Toplum

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Siyaset Bilimi

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Küreselleşme ve Toplum

 • Undergraduate İnsan Hakları ve Demokrasi Sustainable Development