Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Department Of Psychologıcal Servıces Educatıon, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Angoff (1-0), Nedelsky ve sınır değerleri saptama yöntemleri ile bir testin sınıflama doğruluklarının incelenmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme

 • 2008 Postgraduate

  TIMSS Matematik Alt Testinin Türkiye Evreninde Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi ve Matematik Başarısının Kestirilmesi

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme

Certificates, Courses and Trainings

 • 2008YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ

  Education Management and Planning , EĞİTİM FAKÜLTESİ