Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Ratlarda endotoksinle oluşturulan sepsis modelinde Toll-Like Reseptör-4 antagonistinin (Eritoran) retinokoroidal inflamatuar hasara etkisi

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Foreign Languages

 • C1 Advanced English