Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2016 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Salarha Havzası Akarsularında Evsel Atık Sulardan Dolayı Oluşabilecek Bakteriyolojik ve Deterjan Kökenli Kirliliğin Araştırılması

 • October 2015 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Deriner Baraj Gölü Balık Faunasının Bakteriyel ve Paraziter Patojenler Açısından Araştırılması

 • June 2015 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Doğu Karadeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Hastalık Oluşturan Pseudomonas Türlerinin genetik Analizi

 • April 2014 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Çay Bitkisi (Camellia sinensis) Tohumunun Balık Sağlığı Alanında Kullanımının Araştırılması

 • February 2013 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Doğu Karadeniz'de Yayılım Gösteren Nerocila spp.'nın Konakçı Hassasiyetinin Belirlenmesi

 • June 2012 Post Graduate

  RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Rize İlinde Organik Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi

 • June 2009 Post Graduate

  RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Civa II Klorür+ün Farklı Sıcaklık ve Sertlik Derecelerinde Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Akut Toksisitesinin Belirlenmesi

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - Continues JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES,

  Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2004 - Continues Fakülte Derneği

  Member

 • 1997 - Continues Bilimsel Dergi

  Member