Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2010 - 2011 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya , Turkey

 • 2009 - 2010 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  KUMARİN-TRİAZOL HİBRİT BİLEŞİKLERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ VE BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English