Education Information

Education Information

 • 2021 - 2022 Post Doctorate

  Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems , Molecular Simulations and Design , Germany

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Bıotechnology, Department Of Bıotechnology, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Bıotechnology, Department Of Bıotechnology, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Engineering, Biyomühendislik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Alzheimer Hastalığınınn Tedavisine Yönelik Yeni Önder Bileşiklerin Geliştirilmesi

  Ankara University, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji

 • 2013 Postgraduate

  Farkli Pamuk Çeşitlerinde In Vitro Sürgün Rejenerasyonu

  Ankara University, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji

Foreign Languages

 • C2 Mastery English