Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of Thiol/Disulphide Homeostasis in Patients with Knee Osteoarthritis

INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS, vol.58, no.1, pp.21-26, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ultrasonographic evaluation of the femoral cartilage thickness in patients with hypothyroidism.

Journal of physical therapy science, vol.28, pp.2249-52, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The Relationship Between Bone Formation and Functional Status in Symptomatic Lumbar Spinal Stenosis

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.60, no.4, pp.313-317, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Comparison of Laser and Extracorporeal Shock Wave Therapies in Treatment of Lateral Epicondylitis

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.60, no.3, pp.194-198, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Social Role Participation on Quality of Life in Rheumatoid Arthritis

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, vol.24, 2021 (Other Refereed National Journals)

Three Case Reports of Rhupus Syndrome: An Overlap Syndrome of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus.

Case reports in rheumatology, vol.2018, pp.6194738, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Relationship of Hand Grip Strength with Bone Mineral Density and Vitamin D in Postmenopausal Women

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.22, no.1, pp.1-6, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Romatizmal hastalıklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine başvuru

Kocatepe tıp dergisi, no.16, pp.116-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

Premenopozal Kadınlarda D Vitamini Yetersizliğinin Yaşam Kalitesine Etkisi

KOCATEPE TIP DERGİSİ, vol.15, no.3, pp.251-255, 2014 (National Refreed University Journal)

Carpal Tunnel Syndrome in Women Working in Tea Agrıculture

North Clın Istanbul, vol.1, no.3, pp.132-136, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Carpal tunnel syndrome in womenworking in tea agriculture

North Clin Istanbul, vol.1, pp.132-136, 2014 (Other Refereed National Journals)

Arterial Stiffness in Normotensive Patients with Rheumatoid Arthritis is not Impaired in Early Period

International Journal of Clinical Research, vol.1, no.1, pp.1-4, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral İzotretinoin Tedavisi ile İlişkili Akut Sakroileit Olgusu

Uluslararası Katılımlı TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 May 2021

POSTPARTUM SAKRAL STRES FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Galectin-3 Duzeyi ve Hastalık Aktivitesi İlişkisi.

9. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 March - 01 April 2018

Karbamazepin kullanımı ile ilişkili lupus olgusu

7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 23 - 27 March 2016

Lateral epikondilitte kortikosteroid enjeksiyonu ve ekstrakorporeal şok dalga tedavisi etkinliklerinin karşılaştırılması

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.56

. Romatizmal hastalıklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine başvuru

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.45

Hipotroidili hastalarda femoral kartilaj kalınlığının ultrasonografik ölçümü

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.65

The relationship of vitamin D with bone mineral density in Parkinson’s disease patients

11. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 March 2015, pp.25

Nadir bir enflamatuvar bel ağrısı olgusu: Prostat ca metastazı

11. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 March 2015, pp.30

The relationship of osteoprotogerin with arterial stifness in patients with rheumatoid arthritis

11. Türk Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 March 2015, pp.26

İdiopatik Kalsinozis Kutis

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Çay Tarımında Çalışanlarda Yaralanma Sıklığı ve Yaralanma Türleri

I. Tarim Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 07 April 2012, pp.179-182 Creative Commons License