Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  “Yeni 2,3-Disübstitüe Kinazolin-4(3H)-on Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Kimya, Kimya

 • 2013 Postgraduate

  karaca mersini solungacından karbonik anhidrazın karakterizasyonu

  Recep Tayyip Erdogan University, Kimya, Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English