Publications & Works

Books & Book Chapters

Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı

oniki levha yayıncılık, İstanbul, 2020

Metrics

Publication

1