Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2015 Diaryl Oxalates Containing Eugenol and Guaiacol; Investigation of Antioxidant, Antibacterial and Acethylcholinesterase Inhibitory Properties

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 1,2,4 Triazol 3-on türevi içeren yeni ftalosiyanin bileşiklerinin mikrodalga yardımlı sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2015 Eugenol içeren çinko azaftalosiyanin sentezi ve karakterizasyonu

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2014 Pamuklu kumaş üzerindeki azo grupları içeren suda çözünür metalloftalosiyanin(M:Zn) antibakteriyel etkisi

  Attendee

  kahramanmaraş, Turkey

 • 2013 Microwawe asisted synthesis and characterization of some phthalocyanines containing guaiacol azo moieties

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 İyot içeren Bazı Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Karakterizasyonu

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 2011 Bazı kobalt(II) karboksilatların sentezi, kristal yapıları, termal ve adsorpsiyon özellikleri

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2010 Metal organik kafes yapıları ve kullanım alanları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 106

h-index (WOS): 6