Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  YENİ AZAFTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2010 Postgraduate

  Bazı geçiş metal-karboksilat polimerlerinin sentezi, spektroskopik, termik ve yapısal özellikleri

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Akademik düzeyde proje hazırlama eğitimi

  Education Management and Planning , RTEÜ

 • 2013yüksek performanslı sıvı kromatoğrafisi (HPLC) uygulamalı eğitim sertifikası

  Education Management and Planning , RTEÜ