Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilimdalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Anabilimdalı, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Anoxybacillus gonensis GLUKOZ İZOMERAZININ GENETİK MANİPULASYONLARLA BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü/ Moleküler Biyoloji Anabilimdalı

 • 2004 Postgraduate

  Anoxybacillus gonensis GLUKOZ (D-KSİLOZ) İZOMERAZ GENİNİN KLONLANMASI, İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü/ Moleküler Biyoloji Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English