Education Information

Education Information

  • 1998 - 2004 Expertise In Medicine

    Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2004 Postgraduate

    Testiküler Torsiyonda Kontralateral Testis Hasarı Ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliğik oksijen tedavisinin etkinliği

    Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü