Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ekonomisi Cari Açığı Sürdürülebilir Mi? Birim Kök Testleriyle Bir İnceleme

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.137-152, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Ekonomisi Cari Açığı Sürdürülebilir Mi? Birim Kök Testleriyle Bir İnceleme

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.137-152, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Cari Açığa Etkisi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.259-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’xxde Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Cari Açığa Etkisi

AVRASYA Uluslararası AraĢtırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.259-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Number of Scientific Research Carried Out in Turkey in the Field of Dental Materials A Systematic Review

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH AND STUDIES, vol.3, no.2, pp.13-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konut Fiyat Endeksi Verilerinin Klasik Ayrıştırma ve ARIMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1079-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

E7 Ülkelerinde Kişi Başına Düşen Ekolojik Ayak İzi Yakınsıyor mu? Panel Fourier Durağanlık Testinden Yeni Kanıtlar

3. Pearson Journal International Conference on Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.562-573

KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN KLASİK AYRIŞTIRMA VE ARIMA YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.84

Klasik Ayrıştırma Yöntemi İle İşsizlik Ve Enflasyon Verilerinin Tahmin Edilmesi: Türkiye Analizi

ULUSLARARARSI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.181 Sustainable Development

KLASİK AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İŞSİZLİK VE ENFLASYON VERİLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ: TÜRKİYE ANALİZİ

ULUSLARARARSI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.181 Sustainable Development

Rize İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin İncelenmesi

II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 04 May 2013, pp.372-383 Sustainable Development

Books & Book Chapters

MINT Ülkelerinde Küreselleşmenin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

in: İşletme ve İktisadi Bilimler Araştırma ve Teori, Özker Ahmet Niyazi, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.179-194, 2021