Education Information

Education Information

  • 2012 - 2015 Doctorate

    Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstittüsü, Biyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2015 Doctorate

    Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize)’in Florası, Fitososyolojisi Ve Etnobotanik Özellikleri”

    Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Ensttitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English