Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku , Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Rize İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Fıkıh Usûlü Mantık İlişkisi: Molla Fenârî Örneği

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku

 • 2008 Postgraduate

  Fıkıh Usûlünde el-Bâkıllânî’nin el-Gazzâlî’ye Tesiri (Hüküm Çıkarma Metodları Çerçevesinde)

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic