Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2014 - Continues Assistant Professor

    Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Managerial Experience

Non Academic Experience

  • 2007 - 2014

    Other Public Institution, Maliye Bakanlığı, Köprübaşı Malmüdürlüğü