Education Information

Post Doctorate, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, School Of Plant, Environmental And Soil Sciences, Soil Sciences, United States Of America 2017 - 2018
Doctorate, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Turkey 2011 - 2015
Doctorate, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, College Of The Coast And Environment, Department Of Oceanography And Coastal Sciences, United States Of America 2013 - 2014
Postgraduate, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Turkey 2008 - 2011
Undergraduate, Karadeniz Technical University, Su Ürünleri Fakültesi, Turkey 2003 - 2007

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, ASSESSMENT OF BIOACCUMULATION AND BIOMAGNIFICATION OF ARSENIC IN PADDY FIELDS, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2015
Postgraduate, Seasonal and Temporal Distribution of Some Pollutants off Rize Coast, Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2011

Research Areas

Agricultural Sciences, Seafood, Environmental Engineering, Environmental Technology, Ecology and Pollution, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2018 - Continues
Assistant Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2018 - 2019
Assistant Professor, Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2016 - 2018
Research Assistant PhD, Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, 2015 - 2016
Research Assistant, Karadeniz Technical University, Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2009 - 2015
Research Assistant, Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, 2009 - 2009

Academic and Administrative Experience

Assistant Director of Vocational School, Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2020 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - Continues
Head of Department, Recep Tayyip Erdogan University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - 2020

Courses

Data Visualization and Data Analysis, Postgraduate, 2019 - 2020
SUALTI ARKEOLOJİSİ, Associate Degree, 2019 - 2020
Sediment Sampling and Methods of Analysis, Postgraduate, 2018 - 2019
YÜZME VE CAN KURTARMA, Associate Degree, 2019 - 2020
Coastal Pollution and Human Health, Postgraduate, 2019 - 2020
Bioaccumulation and Biomagnification in Aquatic Organisms, Postgraduate, 2018 - 2019
Environmental Monitoring and Sampling, Postgraduate, 2019 - 2020
OSEANOLOJİ, Associate Degree, 2019 - 2020

Advising Theses

Gedik K., TÜRKİYE KIYI SULARI BOYUNCA AKDENİZ MİDYESİNDE (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) AĞIR METAL SEVİYELERİNİN İZLENMESİ, Postgraduate, N.TURANLI(Student), 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

BAYTAŞOĞLU H., MUTLU T., GEDİK K., Project Supported by Higher Education Institutions, İklim değişikliği senaryolarına göre Cu Cd ve insektisitlerin Amphipoda ve Isopoda türleri üzerine etkisinin deneysel olarak belirlenmesi, 2022 - Continues
Ağırbaş E., Gedik K., Dizman S., Mutlu T., Şahin A., Fidan D., TUBITAK Project, Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2023
Terzi Y., Gedik K., Öztürk R. Ç. , Şahin A., Eryaşar A. R. , Project Supported by Higher Education Institutions, Karadeniz kıyısında (supralitoral ve mediolitoral bölge) sediment ve deniz suyundaki mikroplastik kirliliğinin belirlenmesi, 2021 - 2022
Pehlivan N., Gedik K., TUBITAK Project, Çeltikte ağır metal(oid) akümülasyonuna karşı çay bazlı biyokömür aracılı makromoleküler değişimler, 2021 - 2022
Pehlivan N., Gedik K., Project Supported by Higher Education Institutions, Mısırda bakır stresine karşı çay türevli biyokömüre bağlı moleküler tolerans modifikasyonları, 2021 - 2022
Pehlivan Gedik N., Gedik K., TUBITAK Project, Mısırda mikroplastiklere verilen hücresel yanıtlar, 2021 - 2022
Mutlu T., Gedik K., Project Supported by Higher Education Institutions, Sediment Organik Maddenin Kaynağının Belirlenmesi ve Ağır Metal Değerlerinin Kararlı İzotop Oranlarıyla Karşılaştırılması, 2020 - 2022
GEDİK K., Turanlı N., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye kıyı suları boyunca Akdeniz midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ağır metal seviyelerinin izlenmesi, 2019 - 2022
Gedik K., Öztürk R. Ç. , Project Supported by Higher Education Institutions, Akdenizde Yayılım Gösteren Deniz Çayırlarında (Posidonia oceanica; Delile, 1813) ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2020 - 2021
GEDİK K., KORAL S., Project Supported by Higher Education Institutions, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - 2021
Gedik K., Koral S., Project Supported by Higher Education Institutions, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - 2021
GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye Kıyı Sularındaki Akdeniz Midyelerinde mikro plastik kirliliği, 2020 - 2020
Gedik K., Pehlivan N., TUBITAK Project, Yerel Bir Trichoderma İzolatı Kullanılarak Terkedilmiş Maden Sahalarının Islah Potansiyelinin Arttırılması, 2018 - 2020
GEDİK K., TUBITAK Project, Biyokömür Kullanılarak Sedimentlerdeki Ağır Metallerin Rehabilitasyonu, 2017 - 2018
İSLAMOĞLU F., GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , AKDEMİR T., Project Supported by Higher Education Institutions, Su Altı Teknolojisi Programı Altyapısının Kurulması, 2017 - 2018
GEDİK K., YEŞİLÇİÇEK T., TERZİ E., İŞLER H., Project Supported by Higher Education Institutions, Borçka Baraj Gölünde Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2016 - 2018
GEDİK K., TERZİ E., İŞLER H., Project Supported by Higher Education Institutions, Terkedilmiş Maden Sahalarından Etkilenen Çeltik Tarlalarında Arsenik Akümülasyonu ve Potansiyel Risk Tahminleri, 2017 - 2017
GEDİK K., Project Supported by Other Official Institutions, Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metallerin Midyede ve Makroalglerde Birikimi, 2016 - 2017
GEDİK K., KORAL S., Project Supported by Higher Education Institutions, Midye ve Salyangoz Dokularındaki Ağır Metallerin Biyoelverişliliği: İn Vitro Sindirim Modeli İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 2016 - 2017
KORAL S., GEDİK K., USTABAŞ İ., TERZİ E., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Rize Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Altyapı Projesi, 2010 - 2015
GEDİK K., TERZİ E., Other Supported Projects, Monitoring the Implementation of Integrated Basin Management in Firtina Valley - Rize, 2009 - 2011
BORAN H., AYTAN Ü., VEREP B., GEDİK K., Project Supported by Other Official Institutions, PESCALEX 2: 9 language (EL, EN, ES, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of online blEnded learning VOLL learning moduleS for aqACulture - EXcellence in fish management/fish pathology, 2008 - 2010
GEDİK K., ŞAHİN C., VEREP B., TERZİ E., TUBITAK Project, Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkilerinin belirlenmesi, 2007 - 2010

Metrics

Congress and Symposium Activities

12th International Symposium on Agriculture, Attendee, Dubrovnik, Croatia, 2017
Engineering and Natural Sciences Conference, Attendee, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2016
EKOLOJİ 2012, Attendee, Kilis, Turkey, 2012
XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Antalya, Turkey, 2011
V. International Conference, Water & Fish, Attendee, Beograd, Serbia And Montenegro, 2011
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Rize, Turkey, 2009

Scholarships

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TUBITAK, 2016 - Continues
Yurtdışı Doktora Araştırma Desteği, YOK, 2013 - Continues