Eğitim Bilgileri

Post Doktora, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, School Of Plant, Environmental And Soil Sciences, Soil Sciences, Amerika Birleşik Devletleri 2017 - 2018
Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye 2011 - 2015
Doktora, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, College Of The Coast And Environment, Department Of Oceanography And Coastal Sciences, Amerika Birleşik Devletleri 2013 - 2014
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye 2008 - 2011
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye 2003 - 2007

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, ASSESSMENT OF BIOACCUMULATION AND BIOMAGNIFICATION OF ARSENIC IN PADDY FIELDS, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2015
Yüksek Lisans, Seasonal and Temporal Distribution of Some Pollutants off Rize Coast, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2011

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Ekoloji ve Kirlenme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, 2015 - 2016
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2009 - 2015
Araştırma Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, 2009 - 2009

Akademik İdari Deneyim

MYO Müdür Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - 2020

Verdiği Dersler

Data Visualization and Data Analysis, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
SUALTI ARKEOLOJİSİ, Ön Lisans, 2019 - 2020
Sediment Sampling and Methods of Analysis, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
YÜZME VE CAN KURTARMA, Ön Lisans, 2019 - 2020
Coastal Pollution and Human Health, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Bioaccumulation and Biomagnification in Aquatic Organisms, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Environmental Monitoring and Sampling, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
OSEANOLOJİ, Ön Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Gedik K., TÜRKİYE KIYI SULARI BOYUNCA AKDENİZ MİDYESİNDE (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) AĞIR METAL SEVİYELERİNİN İZLENMESİ, Yüksek Lisans, N.TURANLI(Öğrenci), 2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

BAYTAŞOĞLU H., MUTLU T., GEDİK K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İklim değişikliği senaryolarına göre Cu Cd ve insektisitlerin Amphipoda ve Isopoda türleri üzerine etkisinin deneysel olarak belirlenmesi, 2022 - Devam Ediyor
Ağırbaş E., Gedik K., Dizman S., Mutlu T., Şahin A., Fidan D., TÜBİTAK Projesi, Güneydoğu Karadeniz'de CO2 Zenginleştirmesinin ve Sıcaklık Değişimlerinin Fitoplankton Birincil Üretimi Üzerine Olan Mevsimsel Etkisinin Araştırılması, 2021 - 2023
Terzi Y., Gedik K., Öztürk R. Ç. , Şahin A., Eryaşar A. R. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karadeniz kıyısında (supralitoral ve mediolitoral bölge) sediment ve deniz suyundaki mikroplastik kirliliğinin belirlenmesi, 2021 - 2022
Pehlivan N., Gedik K., TÜBİTAK Projesi, Çeltikte ağır metal(oid) akümülasyonuna karşı çay bazlı biyokömür aracılı makromoleküler değişimler, 2021 - 2022
Pehlivan N., Gedik K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mısırda bakır stresine karşı çay türevli biyokömüre bağlı moleküler tolerans modifikasyonları, 2021 - 2022
Pehlivan Gedik N., Gedik K., TÜBİTAK Projesi, Mısırda mikroplastiklere verilen hücresel yanıtlar, 2021 - 2022
Mutlu T., Gedik K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sediment Organik Maddenin Kaynağının Belirlenmesi ve Ağır Metal Değerlerinin Kararlı İzotop Oranlarıyla Karşılaştırılması, 2020 - 2022
GEDİK K., Turanlı N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye kıyı suları boyunca Akdeniz midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ağır metal seviyelerinin izlenmesi, 2019 - 2022
Gedik K., Öztürk R. Ç. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akdenizde Yayılım Gösteren Deniz Çayırlarında (Posidonia oceanica; Delile, 1813) ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2020 - 2021
GEDİK K., KORAL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - 2021
Gedik K., Koral S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz? in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - 2021
GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye Kıyı Sularındaki Akdeniz Midyelerinde mikro plastik kirliliği, 2020 - 2020
Gedik K., Pehlivan N., TÜBİTAK Projesi, Yerel Bir Trichoderma İzolatı Kullanılarak Terkedilmiş Maden Sahalarının Islah Potansiyelinin Arttırılması, 2018 - 2020
GEDİK K., TÜBİTAK Projesi, Biyokömür Kullanılarak Sedimentlerdeki Ağır Metallerin Rehabilitasyonu, 2017 - 2018
İSLAMOĞLU F., GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , AKDEMİR T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Su Altı Teknolojisi Programı Altyapısının Kurulması, 2017 - 2018
GEDİK K., YEŞİLÇİÇEK T., TERZİ E., İŞLER H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Borçka Baraj Gölünde Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2016 - 2018
GEDİK K., TERZİ E., İŞLER H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Terkedilmiş Maden Sahalarından Etkilenen Çeltik Tarlalarında Arsenik Akümülasyonu ve Potansiyel Risk Tahminleri, 2017 - 2017
GEDİK K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metallerin Midyede ve Makroalglerde Birikimi, 2016 - 2017
GEDİK K., KORAL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye ve Salyangoz Dokularındaki Ağır Metallerin Biyoelverişliliği: İn Vitro Sindirim Modeli İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 2016 - 2017
KORAL S., GEDİK K., USTABAŞ İ., TERZİ E., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Rize Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Altyapı Projesi, 2010 - 2015
GEDİK K., TERZİ E., Desteklenmiş Diğer Projeler, Monitoring the Implementation of Integrated Basin Management in Firtina Valley - Rize, 2009 - 2011
BORAN H., AYTAN Ü., VEREP B., GEDİK K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, PESCALEX 2: 9 language (EL, EN, ES, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of online blEnded learning VOLL learning moduleS for aqACulture - EXcellence in fish management/fish pathology, 2008 - 2010
GEDİK K., ŞAHİN C., VEREP B., TERZİ E., TÜBİTAK Projesi, Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkilerinin belirlenmesi, 2007 - 2010

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

12th International Symposium on Agriculture, Katılımcı, Dubrovnik, Hırvatistan, 2017
Engineering and Natural Sciences Conference, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2016
EKOLOJİ 2012, Katılımcı, Kilis, Türkiye, 2012
XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011
V. International Conference, Water & Fish, Katılımcı, Beograd, Sırbistan Ve Karadağ, 2011
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2009

Burslar

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2016 - Devam Ediyor
Yurtdışı Doktora Araştırma Desteği, YÖK, 2013 - Devam Ediyor