Eğitim Bilgileri

Post Doktora, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, School Of Plant, Environmental And Soil Sciences, Soil Sciences, Amerika Birleşik Devletleri 2017 - 2018
Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye 2011 - 2015
Doktora, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, College Of The Coast And Environment, Department Of Oceanography And Coastal Sciences, Amerika Birleşik Devletleri 2013 - 2014
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, Türkiye 2008 - 2011
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye 2003 - 2007

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, ASSESSMENT OF BIOACCUMULATION AND BIOMAGNIFICATION OF ARSENIC IN PADDY FIELDS, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2015
Yüksek Lisans, Seasonal and Temporal Distribution of Some Pollutants off Rize Coast, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Abd, 2011

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Ekoloji ve Kirlenme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksek Okulu, Su Aştı Teknolojisi Programı, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksek Okulu, Su Aştı Teknolojisi Programı, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler, 2015 - 2016
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2009 - 2015
Araştırma Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler, 2009 - 2009

Mesleki Deneyim

MYO Müdür Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2019 - 2020

Verdiği Dersler

Data Visualization and Data Analysis, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
SUALTI ARKEOLOJİSİ, Ön Lisans, 2019 - 2020
Sediment Sampling and Methods of Analysis, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
YÜZME VE CAN KURTARMA, Ön Lisans, 2019 - 2020
Coastal Pollution and Human Health, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Bioaccumulation and Biomagnification in Aquatic Organisms, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Environmental Monitoring and Sampling, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
OSEANOLOJİ, Ön Lisans, 2019 - 2020

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

GEDİK K., KORAL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - Devam Ediyor
GEDİK K., Turanlı N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye kıyı suları boyunca Akdeniz midyesinde (Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819) ağır metal seviyelerinin izlenmesi, 2019 - Devam Ediyor
Pehlivan Gedik N., GEDİK K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mısırda bakır stresine karşı çay türevli biyokömüre bağlı moleküler tolerans modifikasyonları, 2021 - 2022
Pehlivan Gedik N., Gedik K., TÜBİTAK Projesi, Cellular responses against microplastics in maize, 2020 - 2022
Mutlu T., Gedik K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sediment Organik Maddenin Kaynağının Belirlenmesi ve Ağır Metal Değerlerinin Kararlı İzotop Oranlarıyla Karşılaştırılması, 2020 - 2021
Gedik K., Öztürk R. Ç. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akdenizde Yayılım Gösteren Deniz Çayırlarında (Posidonia oceanica; Delile, 1813) ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2020 - 2021
Gedik K., Koral S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye tüketimi ile ne kadar metil cıvaya maruz kalıyoruz? in vitro sindirim modeli ile risk tahmini, 2020 - 2021
GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye Kıyı Sularındaki Akdeniz Midyelerinde mikro plastik kirliliği, 2020 - 2020
Gedik K., Pehlivan Gedik N., TÜBİTAK Projesi, Yerel Bir Trichoderma İzolatı Kullanılarak Terkedilmiş Maden Sahalarının Islah Potansiyelinin Arttırılması, 2018 - 2020
GEDİK K., TÜBİTAK Projesi, Biyokömür Kullanılarak Sedimentlerdeki Ağır Metallerin Rehabilitasyonu, 2017 - 2018
İSLAMOĞLU F., GEDİK K., ERYAŞAR A. R. , AKDEMİR T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Su Altı Teknolojisi Programı Altyapısının Kurulması, 2017 - 2018
GEDİK K., YEŞİLÇİÇEK T., TERZİ E., İŞLER H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Borçka Baraj Gölünde Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2016 - 2018
GEDİK K., TERZİ E., İŞLER H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Terkedilmiş Maden Sahalarından Etkilenen Çeltik Tarlalarında Arsenik Akümülasyonu ve Potansiyel Risk Tahminleri, 2017 - 2017
GEDİK K., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metallerin Midyede ve Makroalglerde Birikimi, 2016 - 2017
GEDİK K., KORAL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Midye ve Salyangoz Dokularındaki Ağır Metallerin Biyoelverişliliği: İn Vitro Sindirim Modeli İle İnsan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi, 2016 - 2017
TERZİ E., GEDİK K., USTABAŞ İ., KORAL S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Rize Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Altyapı Projesi, 2010 - 2015
TERZİ E., GEDİK K., Desteklenmiş Diğer Projeler, Monitoring the Implementation of Integrated Basin Management in Firtina Valley - Rize, 2009 - 2011
AYTAN Ü., GEDİK K., BORAN H., VEREP B., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, PESCALEX 2: 9 language (EL, EN, ES, FR, HU, PL, NO, TR, Galician) Provision of online blEnded learning VOLL learning moduleS for aqACulture - EXcellence in fish management/fish pathology, 2008 - 2010
ŞAHİN C., TERZİ E., GEDİK K., VEREP B., TÜBİTAK Projesi, Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denizel ekosisteme olan etkilerinin belirlenmesi, 2007 - 2010

Bilimsel Hakemlikler

FOOD CONTROL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
Ecotoxicology and Environmental Safety, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
International Journal of Environmental Health Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Aquaculture Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eylül 2017
International Journal of Phytoremediation, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
Archives of Agronomy and Soil Science, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2017
Interna?onal Journal of Pure and Applied Sciences, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
PLOS ONE, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

12th International Symposium on Agriculture, Katılımcı, Dubrovnik, Hırvatistan, 2017
Engineering and Natural Sciences Conference, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2016
EKOLOJİ 2012, Katılımcı, Kilis, Türkiye, 2012
XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011
V. International Conference, Water & Fish, Katılımcı, Beograd, Sırbistan Ve Karadağ, 2011
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):108
h-indeksi (WOS):6

Burslar

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, 2016 - Devam Ediyor
Yurtdışı Doktora Araştırma Desteği, YÖK, 2013 - Devam Ediyor