Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, -, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  YENİ BİR SİKLİK DİESTER, İMİDATLARI, BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1999 Postgraduate

  YENİ BİR TETRAOKSİM LİGANDININ DİNÜKLEER, TETRANÜKLEER GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya