Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Cankiri Karatekin University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Cankiri Karatekin University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ: ÇEKİM MODELİ İLE BİR İNCELEME

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Analysis of Alternative Energy Sources in Turkey Economic Point of View

  Cankiri Karatekin University, Enerji Ekonomisi, İktisat Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Eğiticilerin Eğitimi

  Education Management and Planning , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2018Eviews ile Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri

  Finance , Karadeniz Teknik Üniversitesi