Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Sosyoloji, Turkey

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Türkiye'deki Holdinglerin Uluslararasılaşma Süreci Üzerine Nitel Bir Araştırma

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2012 Postgraduate

  Türkiye'deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Motivasyonunun Lokasyon ve Giriş Stratejileri Üzerindeki Etkisi

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023Takım Çalışması

  Vocational Training , Dijitalpark Teknokent

 • 2023İş Planı Hazırlama-İş Modeli Geliştirme

  Commercialization , Dijitalpark Teknokent

 • 2023Dijital Liderlik ve Yöneticilik Becerileri

  Establishing and Managing a Company , Dijitalpark Teknokent

 • 2021Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 20202237-B İhtisaslaşan Üniversitelere Yönelik Çevrimiçi Proje Yazma Eğitimi

  Project Management , TÜBİTAK

 • 2020IEU Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

  Project Management , İzmir University of Economics

 • 2016Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

  Other , Athens University of Economics and Business

 • 2015Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği

  Other , Cracow University of Economics

 • 2014Nitel Araştırma Eğitimi

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi

 • 2014Erasmus Öğrenci Eğitim Alma Hareketliliği

  Other , University of Rzeszow

 • 2013YOYSEM

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi