Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Women’s Employment during the Covid-19 Pandemic Process

Congress on Gender Studies: Gendered Global Crisis (CGS21), İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2021 Sustainable Development

Kurumsal Kuramın Çokuluslu İşletme Çalışmalarında Kullanımı: 1990-2014 Dönemi

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.48-57

Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme Grupları Perspektifi

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.423-426

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Endüstri 4.0 Döneminde Yönetim , Kurtuluş Yılmaz Genç,Hakan Sipahi, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, 2024 Sustainable Development

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEORİLERİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: SPRINGBOARD (SIÇRAMA TAHTASI) PERSPEKTİFİ

in: Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere İlişkin Akademik Çözümlemeler, Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.83-93, 2023

in: , Şahin Karabulut, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.125-137, 2022 Sustainable Development

The Queen Bee Syndrome in Organizations

in: Toxic Behaviors in Organizations, Turhan Moç, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.199-221, 2022

Liderlik, Organizasyon ve İletişim

in: MODERN LİDERLİK TÜRLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM, Ayaz Sezer, Bayram Vildan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.115-133, 2022

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Remote Work as a Tool of Organizational Change

in: Contemporary Issues in Strategic Human Resource Management, Ertuğrul Karoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-106, 2021

Family Businesses and Management Styles: Cases of Eczacıbaşı Holding and Sabancı Holding

in: Family Businesses: Business Models&Strategies, Osman Yılmaz,Süreyya Karsu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.37-70, 2021

Yalın Yönetim, Çevresel Etkiler ve Örgütsel Yapı

in: Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik, Hıdıroğlu, Duygu, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.1-26, 2021

in: Aile İşletmeciliğinde Tarım İşletmeleri ve Farklı Kurumsallaşma Örnekleri, Osman Yılmaz,Ufuk Karadavut,Mustafa Kan, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.183-216, 2020

Knowledge Management and Organizational Culture

in: Data Information and Knowledge Management, Gözde Mert,Erdal Şen,Osman Yılmaz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, pp.339-351, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

28

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals