Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Institutional theory in international business studies: the period of 1990–2018

International Journal of Organizational Analysis, vol.30, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Türk Yazınında Uluslararası İşletmecilik: 1990-2019 Yıllarına Dair Bir İçerik Analizi

İstanbul Management Journal, vol.89, pp.97-132, 2020 (International Refereed University Journal)

Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme Grupları Perspektifi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.70, no.4, pp.931-956, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Women’s Employment during the Covid-19 Pandemic Process

Congress on Gender Studies: Gendered Global Crisis (CGS21), İstanbul, Turkey, 10 - 12 November 2021 Sustainable Development

Kurumsal Kuramın Çokuluslu İşletme Çalışmalarında Kullanımı: 1990-2014 Dönemi

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.48-57

Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme Grupları Perspektifi

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.423-426

Books & Book Chapters

The Queen Bee Syndrome in Organizations

in: Toxic Behaviors in Organizations, Turhan Moç, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.199-221, 2022

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Remote Work as a Tool of Organizational Change

in: Contemporary Issues in Strategic Human Resource Management, Ertuğrul Karoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-106, 2021

Family Businesses and Management Styles: Cases of Eczacıbaşı Holding and Sabancı Holding

in: Family Businesses: Business Models&Strategies, Osman Yılmaz,Süreyya Karsu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.37-70, 2021

Yalın Yönetim, Çevresel Etkiler ve Örgütsel Yapı

in: Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik, Hıdıroğlu, Duygu, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.1-26, 2021

in: Aile İşletmeciliğinde Tarım İşletmeleri ve Farklı Kurumsallaşma Örnekleri, Osman Yılmaz,Ufuk Karadavut,Mustafa Kan, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.183-216, 2020

Knowledge Management and Organizational Culture

in: Data Information and Knowledge Management, Gözde Mert,Erdal Şen,Osman Yılmaz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, pp.339-351, 2020

Other Publications