Education Information

Education Information

  • 1992 - 1996 Doctorate

    Ataturk University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri-Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Turkey

  • 1981 - 1984 Postgraduate

    Social Sciences University Of Ankara, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Turkey

  • 1977 - 1981 Associate Degree

    Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, Turkey