Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Dili Eğitimi , Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  The Effect of Technological Tools on EFL Learners' Reading Attitudes and Motivations - Teknolojik araçların yabancı dil öğrencilerinin okuma tutum ve motivasyonlarına etkisi

  Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Dili Eğitimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Assessment and Evaluation in Foreign Language Education

  Vocational Training , RTEÜ/ Yabancı Diller Y. Okulu/ Oxford University Press

 • 2021YDYO Sohbetleri-VI /Promoting Learner Interactions in Online L2 Classrooms

  Vocational Training , RTEU/ Yabancı Diller Y. Okulu

 • 2021YDYO Sohbetleri-V / Yeni Hayat Becerimiz: Çevrimiçi Derslerin "İçinde" Kalabilmek

  Vocational Training , RTEU/ Yabancı Diller Y. Okulu

 • 2021Fun Activities with Young Learners

  Vocational Training , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2021Fun Activities with Young Learners

  Vocational Training , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2021“How to Assess 4 Language Skills Communicatively”

  Vocational Training , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2020Hacettepe Üniversitesi Çevirimiçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2020How to Teach Receptive Skills Online

  Vocational Training , RTEU/ Yabancı Diller Y. Okulu& Oxford University Press

 • 2020YDYO SOHBETLERİ

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 • 2020School Effectiveness and Improvement Through Research and Development

  Vocational Training , RTEU/ Yabancı Diller Y. Okulu/Oxford University Press / TURKEY

 • 2019Creating a Communicative Classroom,

  Vocational Training , Recep Tayyip Erdoğan Ü. Yabancı Diller Y. Okulu,

 • 201721st Century Classroom in Turkey: Best Practices and Innovations

  Vocational Training , Toros Üniversitesi