Announcements & Documents

vector algebra, gradient ,divergence and curl
Lecture Note
3/11/2021

bu ders notları fizikte matematik yöntemler dersi için hazırlanmıştır.

VEKTÖR CEBRİ.docx Creative Commons License

2016_Mühendilik_Öğrencilerine_ÖDEVLER
Homework
9/18/2017