Education Information

Education Information

 • 2010 - 2018 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Sortilin1 (Sort1) gen ekspresyonuyla ilişkili kodlamayan (non-coding) rs599839 polimorfizminin lipoprotein altsınıfları ile ilişkisinin koroner kalp hastalarında araştırılması

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Lipit ve Lipoprotein Alt Sınıf Düzeylerinin Sağlıklı Kişilerde ve Koroner Kalp Hastalarında İncelenmesi

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English