Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Muhasebe Meslek Mensuplarının Kullandıkları İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Belirlenmesi: Trabzon ve Rize İllerine Yönelik Bir Uygulama

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme