Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Banka ticari kredi yetkililerinin finansal tablo manipülasyonlarına bakışı: Trabzon ve Rize illerinde bir araştırma.

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.18, pp.421-451, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KULLANDIKLARI İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, no.12, pp.268-291, 2015 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, SAKLI A.R., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.53-71, 2017

RİZE İLİNİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNE VE ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE BEKLENTİLERİNİN NİCEL ARAŞTIRMASI

in: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İLE RİZE HALKININ KARŞILIKLI ALGI VE BEKLENTİLERİ, Ali Rıza SAKLI, Editor, Recep Tayyip ERdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.75-153, 2017