Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Stellat Nonherediter İdiopatik Foveomaküler Retinoskizis Olgusu

Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.685

Wyburn Masson Sendromu Olgusu

Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.682

Diffüz Unilateral Subakut Nöroretinit Olgu Sunumu

Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.856

Bergmeister Papillası

Türk Oftalmoloji Derneği 57. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.506

Posterior polimorf endotel distrofisi

Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2022, pp.273

Ocular and Systemic Findings of a Patient with Alkaptonuria: A Case Report

World Ophthalmology Congress 2022 virtual (WOC2022 Virtual), Amsterdam, Netherlands, 9 - 12 September 2022, pp.1223 Creative Commons License

Late presentation of a patient with a traumatic subconjunctival crystalline lens dislocation

Virtual Event - 3rd Global Ophthalmology and Eye Diseases Summit (Novel Ophtalmology 2022), Paris, France, 12 September - 13 November 2022, pp.18-19

Coexistence of posterior polar annular and hemispheric choroidal dystrophy: A case report

Virtual Event - 3rd Global Ophthalmology and Eye Diseases Summit (Novel Ophtalmology 2022), Paris, France, 12 - 13 September 2022, pp.24-25

Nadir Bir Asetazolamid Yan Etkisi: Miyopik Shift ve Apozisyonel Açı Kapanması

Türk Oftalmoloji Derneği 44. Bahar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2022

Anizometropik Ambliyopi Olgularında Oküler Yüksek Sıralı Aberasyonların Değerlendirilmesi

Anadolu 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.25

Diabetik Maküler ÖdemTedavisinde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonu 3 Aylık İlk Sonuçlarımız

Karadeniz 2. Uluslarası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.25

Oküler Yüksek Sıralı Aberasyonların Miyopi Etyolojisindeki Yerinin Araştırılması

I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.263-264

Pediatrik Hastalarda Göz İçi Lens İmplantasyon Sonuçlarımız

International Hippocrates Congress on Medical and Health Science, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.551-557

Oküler Düşük Ve Yüksek Sıralı Aberasyonların Miyopi Etyoloji̇sinde Yeri̇nin Araştırılması

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 1 - 03 March 2019

Pediatrik Hastalarda Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonuçlarımız

15. TOD MART SEMPOZYUMU Temel Görüntüleme Yöntemleri, Adana, Turkey, 16 - 18 March 2018, pp.22

Posterior Polar Santral Koroidal Distrofi

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Akut idyopatik donmuş dal anjiti: Olgu sunumu

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Kliniğimizdeki erişkin intermediyer üveitlerde klinik özellikler

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013

Books & Book Chapters

Acil Göz Hastalıklarına Pratik Yaklaşım

İKSAD (İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ), Ankara, 2020

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

71

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

78

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

20

H-Index (Scholar)

1

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals