Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü/Atom Ve Molekül Fiziği, Turkey

 • 2013 - 2015 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom Ve Molekül Fiziği, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü/Atom Ve Molekül Fiziği, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi , Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  DOĞU KARADENİZ'DE SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE Cs-137 RADYOİZOTOPUNUN DENEYSEL EKOLOJİK ÖMÜR TAYİNİ VE BAZI AĞIR METAL KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom Ve Molekül Fiziği

 • 2012 Postgraduate

  ZnO İNCE FİLM ÖRNEKLERİNDE OPTİK VE XRF PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Atom Ve Molekül Fiziği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English